פורטל לצרכנות פיננסית - אינפומני
מיסים קרנות נאמנות ראשי

פיקדונות שיקליים
פיקדון שקלי בריבית קבועה בסך ₪ 100,000 למשך שנה
ריבית בנק
.6% ירושלים 1
.15% דיסקונט 2
.02% הפועלים 3
[ הערה ]
השוואה מלאה

פורום
אני לא מבינה צריכה עזרה

 • מעוניינת להשקיע במק``מ למשך שנה

 • יום ראשון ה- 22 במאי 2022

  קרנות נאמנות - שאלות נפוצות - בנקרייט

  * מהי קרן נאמנות ?
  * אילו סוגי קרנות קיימים ?
  * כמה עולה להשקיע בקרן נאמנות ?
  * מיהו ומה תפקידו של מנהל הקרן ?
  * מיהו ומה תפקידו של נאמן הקרן ?
  * מי אחראי לכסף המושקע בקרן ?
  * כיצד ניתן להשקיע בקרן נאמנות ?
  * כיצד נקבעת מדיניות ההשקעה של הקרן ?
  * מהו הסיכון הגלום בקרן נאמנות ?
  * כיצד נקבע מחיר יחידה של הקרן ?
  * מהו מחיר הרכישה של יחידה בקרן ?
  * אני משקיע פרטי, איזו קרן כדאי לי לקנות מבחינת שיקולי מס ?
  * אילו נתונים יש להביא בחשבון עם קניית קרן נאמנות ?
  * אני משקיע עבור חברה הנישומה עפ"י חוק התיאומים, באיזו קרן כדאי לי להשקיע מבחינת שיקולי מס ?
  * מהי קרן כספית?
  * קרן כספית למול פיקדון קצר מועד בנקאי - מה עדיף?
  * מהו שיעור המס על רווחי הון בהשקעה בקרן כספית?  מהי קרן נאמנות ?
  קרן נאמנות הינה הסדר שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומעסקה בהם. כלומר הכספים המושקעים בקרן משמשים אותה לרכישת ניירות ערך שונים בהתאם למדיניות ההשקעה של הקרן.
  חזרה למעלה
  אילו סוגי קרנות קיימים ?
  קיימים כ- 20 סוגי קרנות נאמנות. השוני הינו במדיניות ההשקעה של הקרן. משמע, קיימות קרנות המשקיעות במניות, קיימות קרנות המשקיעות באגרות חוב וכדומה.
  חזרה למעלה
  כמה עולה להשקיע בקרן נאמנות ?
  עלות ההשקעה בקרן נאמנות מורכבת משתי עלויות נפרדות:
  א. שיעור ההוספה - הפרש המחירים בין קניה למכירת יחידת השתתפות בקרן. משולם עם קנייה ומכירת קרן, ללא קשר למשך ההחזקה בקרן.
  ב. דמי ניהול - שכרם של מנהל ונאמן הקרן, מחושב כאחוז מהסכום המושקע בקרן. משולם בהתאם למשך ההחזקה בקרן.
  חזרה למעלה
  מיהו ומה תפקידו של מנהל הקרן ?
  מנהל הקרן הינה חברה המנהלת את נכסי הקרן עבור בעלי היחידות בקרן. ניהול זה כולל ביצוע עסקאות רכישה ומכירה של ניירות ערך ושאר פעולות נוספות.
  חזרה למעלה
  מיהו ומה תפקידו של נאמן הקרן ?
  נאמן הקרן הינה חברה המחזיקה בנכסי הקרן עבור בעלי היחידות, ומפקחת על פעולות מנהל הקרן.
  חזרה למעלה
  מי אחראי לכסף המושקע בקרן ?
  האחריות לכסף המושקע בקרן חלה על מנהל הקרן ונאמן הקרן כל אחד לפי תפקידו.
  חזרה למעלה
  כיצד ניתן להשקיע בקרן נאמנות ?
  יש לפנות לבנק או לברוקר ולתת הוראת קנייה לקרן תוך ציון שם או מספר הקרן והערך הכספי של הקניה.
  חזרה למעלה
  כיצד נקבעת מדיניות ההשקעה של הקרן ?
  מדיניות ההשקעה של קרן נאמנות נקבעת בעת הקמת הקרן על ידי מנהל הקרן. מדיניות זו מופיע בתשקיף ההנפקה של הקרן לציבור. על מנת לשנות את מדיניות ההשקעה של הקרן יש להודיע על כך לציבור באמצעות פרסום בעיתונות ולבעלי היחידות על ידי משלוח הודעה מתאימה.
  חזרה למעלה
  מהו הסיכון הגלום בקרן נאמנות ?
  הסיכון הגלום בקרן נאמנות הוא הסיכון הגלום בניירות הערך שהיא מחזיקה. כלומר הסיכון נגזר ממדיניות ההשקעה של הקרן, שכן הסיכון באגרות חוב ממשלתיות נמוך משמעותית מהסיכון הטמון במניות או באופציות.
  חזרה למעלה
  כיצד נקבע מחיר יחידה של הקרן ?
  מחיר יחידה הוא השווי הנקי של נכסי הקרן (שווי נכסי הקרן בניכוי התחייבויותיה), בתוספת הוצאות קנייה, מחולק במספר יחידות הקרן.
  חזרה למעלה
  מהו מחיר הרכישה של יחידה בקרן ?
  מחיר הרכישה הוא מחיר יחידה בתוספת שיעור ההוספה לפי התשקיף.
  חזרה למעלה
  אני משקיע פרטי, איזו קרן כדאי לי לקנות מבחינת שיקולי מס ?
  נחלק את כדאיות ההשקעה מבחינת מיסוי לאפיקי השקעות:
  א. השקעה במניות, עסקאות עתידיות שאינם ני"ע זר ופקדונות צמודים או מט"ח - עדיף להשקיע בקרן חייבת או מעורבת לאור אפשרות קיזוז הפסדים. השקעה בקרן פטורה תישא מס של 25% לעומת 15% על רווחי הון וריבית בקרן חייבת או מעורבת.
  ב. השקעה בפקדונות ואג"חים שקליים - עדיפות לקרן חייבת שתמוסה ב- 10% בלבד לעומת 25% ו- 15% בקרן פטורה או מעורבת בהתאמה.
  ג. השקעה בני"ע זרים - עדיפות לקרן פטורה שתמוסה ב- 25% בלבד לעומת 35% בשתי הקרנות אחרות.
  ד. השקעה במניות או עסקאות עתידיות שאינן נסחרות בבורסה - קרן פטורה או חייבת ימוסו ב- 25% בלבד, קרן מעורבת תמוסה ב- 25.2% אולם תהנה מאפשרות לקיזוז הפסדים.
  חזרה למעלה
  אילו נתונים יש להביא בחשבון עם קניית קרן נאמנות ?
  א. סוג הקרן - יש לבדוק את מדיניות ההשקעה של הקרן כגון מניות/ אגרות חוב/ מטבע חוץ וכד'.
  ב. שיעור ההוספה - יש לבדוק את הפער בין מחיר הקנייה למחיר המכירה, ככול שההפרש גבוה יותר אזי שיעור ההוספה גבוה יותר וכדאיות רכישת הקרן יורדת. ניתן להשתמש במחשבון עמלות הקרנות שבאתר.
  ג. דמי ניהול - ככול שדמי הניהול גבוהים יותר כדאיות רכישת הקרן יורדת. ניתן להעזר במחשבון העמלות שבאתר.
  ד. ביצועים - חשוב לברר את המוניטין של מנהל הקרן ואת התשואה שהשיגה הקרן בשנים האחרונות לעומת קרנות אחרות מסוגה.
  ה.היקף נכסי הקרן - ככול שהיקף נכסי הקרן גבוה יותר כך גמישות מנהלי הקרן נמוכה יותר. לקרנות קטנות עדיפות על קרנות גדולות.
  חזרה למעלה
  אני משקיע עבור חברה הנישומה עפ"י חוק התיאומים, באיזו קרן כדאי לי להשקיע מבחינת שיקולי מס ?
  נחלק את כדאיותההשקעה מבחינת מיסוי לאפיקי ההשקעות:
  א. השקעה במניות, עסקאות עתידיות שאינם ני"ע זר ופקדונות צמודים או מט"חיים - עדיף להשקיע בקרן פטורה אשר תמוסה ב- 36%. קרן מעורבת תמוסה בשיעור גבוה יותר בחלוקת דיבידנד וקרן חייבת תישא כפל מס ולכן אינה כדאית.
  ב. השקעה בפקדונות ואג"חים שקליים - עדיפות לקרנות פטורות או מעורבות שימוסו ב- 36%. קרנות חייבות ישאו כפל מס.
  ג. השקעה בניירות ערך זרים - עדיפות לקרן פטורה שתמוסה ב- 36% לעומת קרנות מעורבות שימוסו בכ- 51% וקרנות חייבות שיישאו כפל מס.
  ד. מניות או עסקאות עתידיות שאינן נסחרות בבורסה - עדיפות לקרנות פטורות שיימוסו ב- 36% לעומת קרנות מעורבות שימסו בכ- 43% וקרנות חייבות שיישאו כפל מס.
  חזרה למעלה
  מהי קרן כספית?
  קרן נאמנות להשקעות קצרות טווח – עד 90 יום.
  קרנות אלו יתמחו בהשקעה בני"ע סולידיים כגון, השקעה באג"ח שקליות לטווח קצר (עד שנה), אג"ח קונצרניות בעלות דירוג גבוה לטווח קצר (עד שנה), מק"מים, פק"מים ועד 25% מנכסיה יושקעו בני"ע מסחריים לא סחירים.
  ההערכה היא כי הקרנות יניבו תשואה קרובה לזו של מק"מ ל- 90 יום.
  חזרה למעלה
  קרן כספית למול פיקדון קצר מועד בנקאי - מה עדיף?
  השקעה בקרן כספית נחשבת להשקעה סולידית ובטוחה בשל הרכב ההשקעות בקרן. ההשקעה בקרן כספית נועדה להשיג תשואה עודפת מזו שמקבל לקוח פרטי על פיקדון בבנק. ההערכה היא כי התשואה תהיה דומה לתשואת המק,מ ל- 90 יום. כמו כן, הקרן הכספית מאפשרת נזילות יומיומית ללא קנסות ומבלי לפגוע בתשואה על הקרן.
  חזרה למעלה
  מהו שיעור המס על רווחי הון בהשקעה בקרן כספית?
  המס על הרווחים מהשקעה בקרן כספית הנו 20% מהרווחים הריאליים, כלומר מהרווחים בניכוי האינפלציה.
  חזרה למעלה  קרנות נאמנות - ראשי
  השוואת עמלות
  השוואת תשואות
  חדשות ומבצעים
  המלץ על קרן
  כתבות
  לימודים וקורסים
  פורום קרנות נאמנות
  חברות בתחום
  מילון מונחים
  שאלות נפוצות
  כתבות נצפות ביותר
  מבצעים נצפים ביותר
  אודות בנק רייט
  אודות הנתונים
  מפת האתר
  צור קשר
  מועדון לקוחות
  תנאי שימוש
  בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידייך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו בבנקים. אין לראות באתר זה כל המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.


  קישורים

  ריבית משכנתא | מכרז ריביות משכנתא | ביטוח משכנתא | הלוואות חוץ בנקאיות | העברת חשבון בנק | ביטוח רכב | הלוואות לעסקים | ייעוץ משכנתא | השקעות נדל``ן | ביטוח מקיף | ביטוח חובה | כרטיסי אשראי | פנסיה | קופות גמל | קרנות השתלמות | ניהול תיקי השקעות | מחשבוני משכנתא | מחשבונים פיננסיים | מחשבוני פנסיה | הלוואות | ביטוח דירה | ביטוח בריאות | ביטוח חיים | ביטוח מנהלים | השוואת ביטוחים | חברות ביטוח | חברות כרטיס אשראי | מילון מונחים בנקאות
    calc.bankrate.co.il Copyright © calc.bankrate.co.il 2001. All Rights Reserved. | העצמאות 3א', אבן - יהודה