פורטל לצרכנות פיננסית - אינפומני
מיסים קרנות נאמנות ראשי

פורום
אני לא מבינה צריכה עזרה

 • מעוניינת להשקיע במק``מ למשך שנה

 • יום שבת ה- 25 ביוני 2022
   
  צפה במילון מונחים עבור :
  בנקאות | משכנתאות | פנסיה \ קופות גמל | ניהול תיקים | מיסים | ביטוח | מימון לרכב | כרטיסי אשראי |

  קרנות נאמנות - מילון מונחים - בנקרייט


  אגד קרנות - מוצר המספק השקעה בסל קרנות נאמנות של גוף השקעות מסוים, על פי בחירת מנהל אגד הקרנות, כאשר המשקיע משלם דמי ניהול על נייר ערך אחד בלבד.
  מדיניות ההשקעה באגד קרנות מחייבת אחזקה של לפחות 75% בקרנות נאמנות, והשקעה שאינה עולה על 25% בכל אחת מהקרנות.
  אגד הקרנות מאפשר פיזור גבוה יותר מזה של השקעה בקרן יחידה.
  ברוטואיסט - גוף הפועל בשוק איגרות החוב מתוך שיקולי התשואה לפדיון ברוטו, הואיל ואין הוא חייב במס. למשל מנהלי קופות הגמל
  דירוג אשראי - דירוג המבוצע על ידי חברות לדירוג אשראי ואשר בוחן פרמטרים שונים של ביצוע, ניהולל סיכונים, ניהול החברה ומוניטין. הדירוגים האפשריים הם AAA, AA, A, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D. ניתן להוסיף סימני (+) או (-) לדירוגים AA ועד CCC כדי לציין את הדירוג הפנימי בכל קטגוריה. BB ומטה נחשב לדירוג ספקולטיבי, כלומר דירוג להשקעה עם סיכון גבוה
  הסכם הקרן - הסכם באמצעותו מוקמת קרן נאמנות אשר נחתם בין מנהל הקרן לבין הנאמן.
  בהסכם הקרן נכללים פרטים שונים, כמו: שם הקרן, שכר מנהל הקרן, שכר הנאמן, מדיניות ההשקעות ועוד.
  התמחות קרנות - אג"חיות - קרנות נאמנות אג"חיות מחולקות למספר מסלולים בעלי פרופיל תשואה - סיכון שונה: אג"ח כללי, אג"ח מדינה, אג"ח חברות ואג"ח להמרה. יש לציין כי לעומת אג"ח מדינה הנחשב למסלול חסר סיכון, פרופיל התשואה סיכון של אג"ח חברות (הנקראות גם אג"ח קונצרניות) יכול להיות כמו של מניות. מידת הסיכון של אג"ח חברות מושפעת מרמת הוודאות יכולת החברה המנפיקה לעמוד בתשלום הכספים המובטחים על האג"ח במועד הנקוב.
  התמחות קרנות - גמישות - קרנות בהן מנהל הקרן רשאי להשקיע את נכסי הקרן על פי שיקול דעתו המוחלט ואין הוא מחייב לאפיק מסוים.
  התמחות קרנות - מנייתיות - קרנות הנאמנות המנייתיות מחולקות לכמה מסלולים בעלי פרופיל תשואה -סיכון שונה: מניות כללי, מניות ת"א 25, מניות ת"א 75, מניות ת"א 100, מניות יתר, מניות לפי ענפים, אופציות, מניות ישראליות בחו"ל (היי-טק).
  בקרנות נאמנות מסוג מניות כללי לפחות 50% מנכסי הקרן יושקעו במניות וכך הלאה.
  יחידות הקרן - הקרן מורכבת מיחידות אשר כל אחת מהן מקנה זכות שווה בקרן.

  מדד ( MSCI (Morgan Stanley Capital International - מהווים מדדי התייחסות סינתטיים, המקובלים בקרב המשקיעים לשווקים הגלובליים.
  ההערכות הן כי ההון הגלובלי המושקע בקרנות שעוקבות אחרי המדדים מגיע לכ- 1.5 טריליון דולר, מתוכם 1.3 טריליון דולר מושקעים בקרנות העוקבות אחר המשקים המפותחים.
  עד כה נכללה ישראל במדד השווקים המתעוררים של MSCI, יחד עם 21 מדינות נוספות בהן רוסיה, הודו, ברזיל וצ'כיה.
  מדד השווקים המפותחים, אליו מצטרפת ישראל כעת, כולל 23 מדינות נוספות, ביניהן ארה"ב, קנדה, יפן, אוסטרליה ומדינות מערב אירופה.
  משקלה של ישראל במדד החדש צפוי לעמוד על כ- 0.4%. לעומת משקל של 2.8% במדד המדינות המתעוררות.
  מדד יחס ( Benchmark) - מדד היחס או בשמו Benchmark מהווה אמת מידה לבחינת ביצועים של תיק השקעות או קרן נאמנות. דוגמא: מדד היחס עבור קרן נאמנות המתמחה במדד ת"א 25 יהיה מדד ת"א 25. השוואה זו תאפשר לבחון האם הקרן הצליחה להשיג תשואה עודפת מעל המדד (האם מנהל הקרן הצליח להכות את המדד). בתשקיפי קרנות נאמנות בחו"ל נהוג לציין מהו מדד היחס שמנהל הקרן מתייחס אליו. דוגמא נוספת: מדד היחס של תיק השקעות המורכב מ- 70% אג"ח ממשלתיות ו- 30% מניות ת"א 75 יהיה שקלול של מדד אג"ח ממשלתיות ומדד ת"א 75 בהתאם לתמהיל ההשקעה בתיק (תיק ההשקעות אינו מורכב מכל הניירות שבמדד היחס וההשוואה מאפשרת לבחון האם בחירת האג"ח והמניות הספיציפיות הצליחה להכו את המדד).
  מדד קרנות הנאמנות - המדד (אינדקס) על קרנות נאמנות (funds) נוצר כדי שתהיה אפשרות לקנות נייר ערך שיעקוב אחר הביצועים של האינדקס עצמו . בדרך כלל, ביצועי הקרן אינם תואמים במדויק את ביצועי המדד עצמו, זאת כתוצאה של הוצאות הקרן וטעויות במעקב אחר המשקלות המדויקים של כל נייר ערך באינדקס עצמו.
  מדד תל בונד - מדד הכולל איגרות חוב קונצרניות הצמודות למדד. כיום קיימים שלושה מדדי תל בונד של אג"ח צמודות וכן מדד תל בונד שקלי.
  מדדי סיכון - ביטא - מבטא את סיכון הקרן ביחס לתיק השוק ובוחן דפנסיביות (קטן מ1-) או אגרסיביות
  (גדול מ1-) של הקרן ע"י רגרסיה בין פרמיות הסיכון של הקרן וזו של תיק השוק.
  מדדי סיכון - מדד שארפ - מדד שארפ מודד את החזר ההשקעה בהתאם לסיכון המחושב בקרן. ככל שהמדד גבוה יותר כך ההחזר הממוצע על ההשקעה גבוה יותר ביחס לאותה רמת סיכון. (את ההשוואה בין מדד שארפ של שתי קרנות יש לבצע בין קרנות עם אותו מדד יחס למשל שתי קרנות שמדד היחס שלהן הוא אג"ח ממשלתי או נדל"ן 15 וכדומה)).
  מדידת הסיכון נעשית על פי סטיית התקן
  והמדד מחושב על ידי חלוקת ההפרש בין התשואה על התיק ותשואת נכס חסר סיכון, בסטיית התקן של הקרן ע"פ נתונים שנתיים מ- 3 שנים אחרונות.
  המדד פותח ע"י פרופסור ויליאם שארפ מאוניברסיטת סטנפורד אשר קיבל יחד עם עוד שני כלכלנים את פרס נובל לכלכלה בשנת 1990 בגין פיתוח מודל תיק השקעות תאורטי.
  מדדי סיכון - מקדם המתאם - בודק את חוזק הקשר בין תשואת הקרן לזו של המדד הרלוונטי, כאשר הקודם נמצא סמוך ל – 0, הוא מציין קשר ליניארי חלש או שלא קיים כלל קשר ליניארי, מקדם הנמצא קרוב ל1 - או ל1 – מציין קשר ליניארי חזק בין תשואת הקרן לזו של המדד.
  מדדי סיכון - סטיית תקן - סטיית התקן מבטאת את הפיזור בהתפלגות התשואות מסביב לממוצע,סטיית התקן היא השורש הריבועי של השונות.
  מדדי סיכון - שונות - השונות הינה הסטיה הריבועית הממוצעת מהממוצע, היא מתקבלת ע"י סה"כ ריבועי הסטיות מהממוצע חלקי סה"כ התצפיות בהתפלגות, או בלשון אחרת: סה"כ ריבועי הסטיות מהממוצע משוכללות בשכיחות היחסית שלהן,השונות מבטאת כאמור את מידת הפיזור של תשואות הקרן בהתפלגות מסביב לממוצע התשואות (לתוחלת).
  מדיניות השקעה של קרן נאמנות - התחייבות להשקיע שיעור מזערי מסוים באפיק השקעה אחד או יותר, או הצהרה על חופש פעולה מלא של מנהל הקרן, בלי התחייבות מוגדרת מראש. מדיניות הקרן מפורסמת בתשקיף הקרן
  מחיר יחידה - השווי הנקי של נכסי הקרן, (שווי נכסי הקרן בניכוי התחייבויותיה), בתוספת הוצאות קניה, מחולק במספר יחידותיה.
  מחיר פידיון - השווי הנקי של נכסי הקרן, בניכוי הוצאות המכירה, מחולק במספר יחידותיה.

  מחיר רכישה - מחיר יחידה בתוספת ההוספה המירבית לפי תשקיף.

  מנהל קרן - גוף אשר אחראי על ניהול קרן נאמנות על פי תשקיף הקרן שפורסם. גוף זה מבצע את כל פעולות הקנייה והמכירה של ניירות ערך עבור הקרן, וכן הנפקת יחידות ההשתתפות בקרן וחלוקת רווחיה.
  מעמד מס - קרן חייבת - קרן המבצעת את כל תשלומי המס ברמת הקרן על פי דיני המס החלים על היחיד או על פי הוראות החוק החלות על היחיד.
  מעמד מס - קרן מעורבת - חבות המס מתחלקת בין מחזיק היחידה והקרן. הכנסות מסוימות מתחייבות במס בקרן.
  מחזיק היחידה יחויב במס בשיעור של 15% ראלי במועד מימוש היחידה.

  מעמד מס - קרן פטורה - קרן הפטורה ממס על כל הכנסותיה.
  מחזיק היחידה יחויב במס במועד מימוש יחידת ההשתתפות בקרן.
  נאמן הקרן - חברה המפקחת על הפעילות התקינה ע"פ חוק של מנהל הקרן ועמידתו בהגדרות התשקיף.
  נטואיסט - משקיע פרטי או קרן נאמנות, הפועלים בשוק איגרות החוב מתוך שיקולי התשואה לפדיון נטו, הואיל והם חייבים במס.
  סוגי קרנות - קרן גמישה - קרן נאמנות אשר רשאית להשקיע בכל סוגי ניירות הערך.
  ניהול הקרן נעשה על פי שיקולי מנהל הקרן בהתאם להערכותיו ותנאי השוק.
  סוגי קרנות - קרן מחלקת - קרן המתחייבת לחלק תשלומים במזומן לבעלי היחידות.
  סוגי קרנות - קרן מסויגת ובלתי מסויגת - קרן נאמנות מסויגת מחויבת על פי הסכם הנאמנות להשקיע לפחות 85% מנכסיה בניירות ערך אשר הריבית או הדיבידנד בגינם חייבים במס בשיעור מופחת או פטורים ממס לחלוטין.
  קרן נאמנות בלתי מסויגת רשאית להשקיע כל סכום בניירות ערך שאינם בעלי פטור חלקי או מלא ממס. התחשבנות המס נעשית בין המשקיע בקרן ובין שלטונות המס. קרן זו עדיפה למשקיעים הפטורים ממס כגון מלכ"רים.
  סוגי קרנות - קרן מעורבת - קרן אשר משקיעה את נכסיה במספר אפיקי השקעה שונים. מנהל הקרן מתחייב לההחזיק אחוז כלשהוא לפחות באפיקי ההשקעה השונים.
  סוגי קרנות - קרן נאמנות מתמחה - קרן אשר משקיעה לפחות 75% מנכסיה בסוג אחד של ניירות ערך כגון: אג"ח, צמודי מדד, צמודי מט"ח, מניות.
  סוגי קרנות - קרן פתוחה - קרן אשר מנפיקה יחידות במספר בלתי מוגבל.

  סוגי קרנות - קרן צבירה - קרן נאמנות שהתחייבה לא לשלם תשלומים לבעלי היחידות.
  עמלת הפצה - עמלה, שאותה משלם מנהל קרן הנאמנות לגוף המפיץ את יחידות הקרן שלו - בנק או ברוקר. שיעורה בדרך כלל %0.25 ולרוב היא מועמסת על דמי הניהול או שיעור ההוספה של הקרן
  ערך פארי - הערך הנוכחי של איגרת חוב, הכולל את שווי הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה (אם היא צמודה למדד), שנצברו באג"ח עד לאותו היום.
  קרן גידור - קרן השקעות שמטרתה היא להניב תשואות גבוהות במיוחד באמצעות השקעות מסוכנות מאוד קצרות טווח. בדרך כלל קרנות הגידור ממונפות, כלומר נשענות על הלוואות אשראי גובהות מגופים בנקאיים מה שמגדיל את הסיכון.
  בדר"כ נדרשת ממשקיע בקרן כזו השקעה מינימלית של כמה מאות אלפי דולרים ולכן הם מיועדות בעיקר לבעלי הון.
  דמי הניהול בקרנות אלו גבוה מאוד יחסית .
  קרן זוגית - קרן, שלפי הגדרת בנק ישראל, משקיעה לפחות %80 מנכסיה בשני אפיקי השקעה, ובכל אחד ואחד מהם - לפחות %30.
  קרן כספית - קרן נאמנות להשקעות קצרות טווח – עד 90 יום.
  קרנות אלו יתמחו בהשקעה בני"ע סולידיים כגון, השקעה באג"ח שקליות לטווח קצר (עד שנה), אג"ח קונצרניות בעלות דירוג גבוה לטווח קצר (עד שנה), מק"מים, פק"מים ועד 25% מנכסיה יושקעו בני"ע מסחריים לא סחירים.
  מהווה השקעה אלטרנטיבית למול פקדונות בנקאיים ומק"מים.
  קרן משלמת - נקראת גם קרן מחלקת. קרן הנוהגת לחלק תשלום דיבידנד חודשי לבעלי יחידות ההשתתפות בה במועד קבוע. לבעלי היחידות יש אפשרות להשקיע מחדש את הדיבידנד ביחידות של הקרן לפי מחירן היסודי.
  קרן נאמנות - גוף פיננסי המאגד פרטים לשם השקעה משותפת של כספם. ההצטרפות לקרן נעשיית על ידי רכישת יחידות השתתפות בקרן, המזכות את המחזיק בהן בשותפות יחסית ברווחים.
  אופן השקעת הכספים ע"י הקרן הם עפ"י התשקיף והסכם הנאמנות של הקרן.
  קרן סל - לפי הצעת רשות ני"ע, יוצע מכשיר חדש, קרן סל, אשר יהיה קרן נאמנות מחקה, שיחידותיה יירשמו למסחר בבורסה בדומה לתעודות הסל
  קרן צבירה - בניגוד לקרן משלמת או מחלקת קרן זו היא קרן הצוברת את כל רווחיה. הקרן אינה רשאית על-פי תשקיפה לחלק את רווחיה או את חלקם כדיבידנד.
  קרן תרחיש - קרן תרחיש הנבנית על בסיס תרחיש כלכלי מסוים (למשל שוק דובי, צמיחה בסקטור או שוק מסוים, עליית אינפלציה וכד'). הקרן מהווה כלי השקעה למשקיע המאמין כי התרחיש יתקיים או כלי לגידור סיכונים בתיק ההשקעות מפני תרחישים שונים.
  קרנות נאמנות מחקות - קרן שמדיניות ההשקעות שלה מיועדת לחקות שינויים במדד או בשווי נכס בסיס כלשהו. קרנות המחקות אינן סחירות
  ריבית ג'מבו - ריבית ג'מבו היא בקירוב ריבית בנק ישראל (פריים מינוס 1.5%). זוהי הריבית שבנקים נותנים לחברות הגדולות במשק. לעומת זאת, לקוחות פרטיים יקבלו מהבנק על פקדונותיהם ריבית פריים מינוס 3% - 4%.
  שיעור הוספה - ההפרש בין מחיר היחידה למחיר הרכישה.

  תעודות סל שורט - תעודות אלה מתנהגות באופן הפוך לנכס שאחריו הן עוקבות, ובכם מאפשרת למשקיע להרוויח כאשר המדד יורד, ולהיפך.
  תעודת סל - תעודת סל או בשמה האמריקאי ETF - Echange Traded Fund היא נייר ערך, הנסחרת כמניה לכל דבר, המחקה את מדד ניירות הערך אחריו היא עוקבת. התעודה רשומה למסחר בבורסה ועוקבת אחר מדדים או סחורות המחושבים ומפורסמים בבורסות השונות. המחזיק בתעודת הסל מחזיק בעקיפין בכל מניות המדד עפ"י המשק המדויק של כל מניה במדד והוא אף יכול לקבלן פיזית או לחילופין לקבל את שוויין הכספי בהמרת התעודה שברשותו, בהתאם להתחייבות התשקיפית של התעודה.
  תעודת סל בחסר - תעודה סל המתנהגת הפוך מנייר הערך או המדד אחריו היא עוקבת. כאשר נייר הערך או המדד יורד תעודת הסל עולה.

  צפה במילון מונחים עבור :
  בנקאות | משכנתאות | פנסיה \ קופות גמל | ניהול תיקים | מיסים | ביטוח | מימון לרכב | כרטיסי אשראי |


  קרנות נאמנות - ראשי
  השוואת עמלות
  השוואת תשואות
  חדשות ומבצעים
  המלץ על קרן
  כתבות
  לימודים וקורסים
  פורום קרנות נאמנות
  חברות בתחום
  מילון מונחים
  שאלות נפוצות
  כתבות נצפות ביותר
  מבצעים נצפים ביותר
  אודות בנק רייט
  אודות הנתונים
  מפת האתר
  צור קשר
  מועדון לקוחות
  תנאי שימוש
  בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידייך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו בבנקים. אין לראות באתר זה כל המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.


  קישורים

  ריבית משכנתא | מכרז ריביות משכנתא | ביטוח משכנתא | הלוואות חוץ בנקאיות | העברת חשבון בנק | ביטוח רכב | הלוואות לעסקים | ייעוץ משכנתא | השקעות נדל``ן | ביטוח מקיף | ביטוח חובה | כרטיסי אשראי | פנסיה | קופות גמל | קרנות השתלמות | ניהול תיקי השקעות | מחשבוני משכנתא | מחשבונים פיננסיים | מחשבוני פנסיה | הלוואות | ביטוח דירה | ביטוח בריאות | ביטוח חיים | ביטוח מנהלים | השוואת ביטוחים | חברות ביטוח | חברות כרטיס אשראי | מילון מונחים בנקאות
    calc.bankrate.co.il Copyright © calc.bankrate.co.il 2001. All Rights Reserved. | העצמאות 3א', אבן - יהודה