ההצעות המשתלמות בשוק
ייעוץ משכנתא מכרז משכנתא
ביטוח משכנתא ביטוח דירה
מחזור משכנתא משכנתא הפוכה
פורטל לצרכנות פיננסית - אינפומני
מיסים קרנות נאמנות ראשי

פורום
זקוקה לייעוץ לגבי משכנתא!!

 • למה לא כדאי לשלב מסלולים?

 • יום שישי ה- 27 במאי 2022
   
  צפה במילון מונחים עבור :
  בנקאות | פנסיה \ קופות גמל | קרנות נאמנות | ניהול תיקים | מיסים | ביטוח | מימון לרכב | כרטיסי אשראי |

  משכנתאות - מילון מונחים - בנקרייט


  אחוזי מימון - המימון של הבנק בעסקת הרכישה ביחס לשווי הנכס הנרכש. אחוזי המימון נקבעים על פי נפח ההלוואה ביחס לשווי הנכסים הממושכנים.
  איחוד זכאויות - איחוד זכאויות משמעו מתן הלוואה לצורך רכישת דירה משותפת למספר עולים חדשים (בעלי הקשר המשפחתי, מוגבל ל–3), אשר לכל אחד מהם תעודת זכאות. איחוד הזכאויות מגדיל את הסכום שהזכאים יכולים לקבל במשותף, בתנאים מועדפים, לעומת הלוואה נפרדת לכל אחד מהם (לרכישת דירות נפרדות).
  אישור הלוואה - תהליך שבו גורם מוסמך בבנק מאשר לבצע הלוואה, תוך פירוט התנאים לביצועה כגון: סכום ההלוואה שיעור הריבית, בטחונות וכיו"ב. האישור יכול להינתן לכל הסכום המבוקש או לחלק ממנו והוא עשוי לכלול תנאים שונים למתן ההלוואה.
  אישור זכויות במקרקעין - מסמך המונפק על ידי מינהל מקרקעי ישראל או חברה משכנת הפועלת מטעמו, והמפרט את הרשומות לגבי מקרקעין מסוימים, כגון, פרטי הנכס, בעלי זכות בנכס, שעבודים, עיקולים וכד' שנרשמו לגביו.
  במידה והאישור הוצא ע"י חברה משכנת יש להמציא ממנהל מקרקעי ישראל בנוסף "הודעה על רישום זכות בנכס" .
  בטוחה / ביטחון - נכס ששועבד לבנק לצורך הבטחת פירעון של חוב, כך שהבנק יוכל לממש את הנכס ולהיפרע מכספי המימוש אם הלווה אינו משלם את החוב.
  ביטוח חיים לבעלי משכנתא - ביטוח חיים בגובה המשכנתא שעל הלווה לרכוש כדי להבטיח פירעון המשכנתא באם תחול פטירתו בטרם עת. ביטוח החיים מבטיח שחברת הביטוח תשלם לבנק את כספי ההלוואה (בכפוף לתנאי פוליסת הביטוח). את ביטוח החיים ניתן לרכוש באמצעות הבנק למשכנתאות או ישירות מול חברת הביטוח.
  גרירת משכנתא - תהליך שבו לווה מבקש להחליף בטוחה בבטוחה עקב מעבר דירה או עקב גירושין. התופעה רווחת כאשר לקוח אשר שיעבד את דירתו תמורת ההלוואה מבקש למכור אותה ולרכוש נכס אחר מבלי לסלק את ההלוואה הקיימת וכך לשמור על תנאי ההלוואה שקיבל . במקרה זה המשכנתא נגררת מהנכס שנמכר לנכס החדש. גרירת הלוואות זכאות מכספי הסיוע של המדינה מותנית גם בקיום הוראות המדינה לגבי גרירה.
  .
  דיור ציבורי - דיור ציבורי הוא דיור בבעלות המדינה ומיועד לשכבות החלשות באוכלוסיה, אוכלוסיה בעלת קשיים כלכליים.מדובר בדיירים אשר למעשה שוכרים את הדירות ומשלמים את שכר הדירה בהתאם למשכורתם ויכולתם. החברות הממשלתיות המנהלות את הדיור הציבורי כפופות למשרד השיכון והבינוי , חברות לדוגמא :שקמונה , עמיגור, עמידר, חלמיש ופרזות.
  בתנאים מסויימים יכולים הדיירים לרכוש את הדירות מהמדינה בתנאים משופרים ובהנחות משמעותיות וזאת באמצעות חוק שנחקק עבור זכות זאת " חוק הדיור הציבורי "
  דיור ציבורי - דיור ציבורי או דיור סוציאלי הוא שיטה מיוחדת של מגורים מטעם המדינה. העיקרון של דיור ציבורי, הוא שהמדינה היא למעשה הבעלים של מבנים מסוימים, והיא משכירה אותם לאוכלוסיה. הייחוד בכך שהמדינה היא הבעלים של המגורים, היא בכך שלמדינה, אין אינטרס להרוויח כסף (בניגוד להשכרה רגילה שם ברור כי האינטרס של בעל הדירה הוא לגבות סכום אשר ינפיק לו רווח). לכן המחירים של דיור ציבורי נחשבים לנמוכים יחסית, ועל כן מותאמים בעיקר לאוכלוסיות מעוטות יכולת.
  בארץ היו פרויקטים של דיור ציבורי נפוצים בעיקר בשנות ה50, עם העליות הגדולות מאירופה ומארצות ערב, אולם כיום כבר אין פרויקטים חדשים בתחום זה. הדירות עצמן שמתוכננות במסגרת הדיור הציבורי, הן בעלות מראה אחיד יחסית, דבר שמקל על תכנון ובניה של מאות יחידות דיור שצריכות לתת מענה מהיר לאוכלוסיה.
  הודעת משכון - הודעה חתומה ע"י בעל זכויות אשר מועברת לרשם המשכונות בטופס הודעת מישכון (הטופס מצוי בבנק) ובה נאמר שבעל הזכויות בנכס הנקוב בהודעה יצר משכון זכויות בנכס, לטובת הנושה (הבנק) ומבקש מהרשם לבצע רישום בהתאם.
  הוצאות פתיחת תיק - עבור הטיפול בהלוואה מאושרת הבנק גובה עמלה מכל הנוטל משכנתא.
  הלוואה משלימה - הלוואה פרטית מכספי הבנק הנתנית כהשלמה להלוואה הזכאות לצורך רכישת דירה או כהלוואה העומדת בפני עצמה ללקוחות שאינם זכאי משרד השיכון.
  הלוואה עומדת - הלוואה שהלווה אינו מחויב בתשלומים בגינה כל עוד הוא עומד בתנאים שנקבעו בה.

  הלוואות נוספות - ישנם בנקים המאפשרים נטילת הלוואה בנוסף לנטילת המשכנתא אשר יכולה להיות מיועדת לכל מטרה, החל מעיצוב הבית ועד רכישת מוצרים שונים לבית. הלוואה זו אינה מהווה חלק מאחוזי המימון של המשכנתא ועלולה להיות בריבית גבוהה יותר מריבית המשכנתא.
  הלוואת בלון - הלוואה בה הקרן או הקרן והריבית אינם נפרעים בתשלומים תקופתיים אלא בתשלום חד פעמי בתום תקופת ההלוואה. במידה והלווה שילם את הריבית במשך תקופת ההלוואה יידרש לפרוע בתום התקופת את הקרן בתשלום חד פעמי. היתרון של הלוואה זו הוא שהריבית שישלם הלווה נמוכה לעומת הלוואה בריבית קבועה בגלל תקופת ההלוואה הקצרה יחסית.
  הלוואת גישור - הלוואה מיועדת למי שעומד לקבל סכום כסף, אך נזקק כרגע לסכום כסף לתשלום כלשהו. הלוואת גישור נלקחת לרוב לשם תשלום על חשבון רכישת דירה / בניית בית, עד למועד מכירת הדירה הנוכחית שביד הלווה. בד"כ הלוואה זו תהיה מסוג "הלוואת בלון"
  הלוואת זכאות - הלוואה מכספי המדינה, שתנאיה נקבעים ע"י משרד השיכון והבינוי ומשרד האוצר. ההלוואה ניתנת לזכאים של משרד השיכון שקיבלו תעודת זכאות המפרטת את היקף הזכאות. ניקוד הזכאות לחסרי דירה מחושב על פי קריטריונים שונים לרבות : שנות נישואין, מספר ילדים, מספר אחים ואחיות של כל אחד מבני הזוג. הלוואה נוספת ניתנת בגין שירות צבאי/ לאומי - בחישוב מספר חודשי השרות, וכן ניתן סיוע בגין מקום. הלוואות זכאות שונות קיימות גם לעולים חדשים, ליחידים ולחד הוריות.
  הלוואת זכאות - הלוואה ישובית - אחד הסוגים של הלוואת זכאות הנה הלוואה ישובית.סיוע ישוב לדירות חדשות ו/או יד שניה בהתאם לסווג הישובים כפי שנקבע על-ידי ,משרד הבינוי והשיכון. הסיוע כולל הלוואה ל- 20 שנה בריבית קבועה בשיעור של 4.5% לשנה בהצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן ובחלק מהישובים גם מענק מותנה.
  הלוואת זכאות - מענק מותנה - מענק ל- 15 שנים אשר במידה והזכאים עומדים בתנאים, כל שנה מופחת מההחזר החלק ה- 15 מהמענק המקורי, ולאחר 15 שנה הופך המענק למענק מוחלט. באי עמידה בתנאים הופך המענק להלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן בצירוף 2% ריבית לשנה.
  הלוואת משכנתא מבוטחת - הלוואת משכנתא אשר מגובה בביטוח אשראי. ביטוח האשראי נועד להגן על הבנק מפני נזקים במצבים בהם הלווה אינו עומד בתשלומי המשכנתא מכל סיבה שהיא. ביטוח האשראי נפוץ בהלוואות במימון גבוה ו/או כתחליף להמצאת ערבים אישיים. הלוואות משכנתא מבוטחות בכל הבנקים בישראל על ידי חברת EMI מקבוצת AIG העולמית .
  הסבת ערבות - מצב בו המוטב מעביר את זכויותיו על פי הערבות לצד ג' (הבנק), כך שבמידה והמוטב אינו עומד בהתחייבויותיו לבנק, יוכל הבנק לקבל את כספי הערבות על פי כתב הערבות.
  הערת אזהרה - הערה הנרשמת בספרי רישום המקרקעין לגבי נכס, על מנת להזהיר את המתעניין בנכס על כך שלנכס זה יש בעלי זכויות בנוסף לבעל הזכויות הרשום. הערה נרשמת בד"כ בהקשרי משכנתא לזכות רוכשי הדירה או לזכות הבנק.
  הפרשי הצמדה על משכנתא - ההפרש בין ערכו של חוב לבין ערכו הנקוב הנובע משינוי במדד שאליו צמוד החוב.
  הפרשי הצמדה מחושבים לי הנוסחא הבא: (מדד יסודי - מדד אחרון) * קרן +ריבית מדד יסודי.
  התחייבות לרישום משכנתא - התחייבות שנותן בעל הזכויות במקרקעין לבנק. ההתחייבות ניתנית כאשר לא נרשמת משכנתא לטובת הבנק עם ביצוע הלוואה והיא מהווה בטוחה זמנית.
  ועדה בין משרדית למחיקת חובות - ועדה שמשתתפים בה נציגים של משרדי הממשלה (משרד הבינוי והשיכון והחשב הכללי) ונציג הבנק, שתפקידה לדון בבקשות של לווים למחיקת חוק הנובע מהלוואת זכאות, או לוויתור על תשלומים בגין פיגור בהלוואת זכאות.

  זכאי משרד השיכון - מי שעונה על הכללים שנקבעו לצורך זה על-ידי המדינה, והונפקה לו תעודת זכאות.
  חוק הוד"לים - חוק הוד"לים אושר בכנסת בחודש יולי 2011 ומטרתו להאיץ את אישורן ובנייתן של 50,000 דירות בשנה ,אשר אישורן נמצא בתהליך בוועדות התכנון. חוק הוד"לים (ועדות דיור לאומיות) יאפשר הקמת 6 ועדות תכנון נוספות ,באיזורים שונים בארץ, אשר יפעלו במקביל לועדות התכנון הקיימות ומטרתן לזרז הליכים עבור דיור ציבורי למגורים בלבד. הועדות יקומו לתקופה של 18 .חודשים
  חוק הודלים - חוק הודלים (וד"ל - ועדה לדיור לאומי) הוא הליך חקיקה אשר אושר בכנסת באוגוסט 2011. חוק הודלים קובע כי המדינה תחולק לשישה מחוזות. בראש כל מחוז תוקם וד"ל, אשר תורכב מנציגים של מספר גופים, בהם משרדי הממשלה השונים, נציגים של ארגוני איכות הסביבה, וכן נציגי החברות שעוסקות בקבלנות ובבניה.
  חוק הודלים הוקם על מנת לתת מענה לפרויקטים של דיור לאומי, ולכן הועדות אמורות לקדם ולאשר תוכניות של שכונות או מבני מגורים הכוללים לפחות 120 יחידות דיור. חשוב לציין, כי חוק הודלים תוכנן עוד בטרם פרצה המחאה החברתית הידועה כ"מחאת האוהלים", והיא יוזמה של ראש הממשלה, שר הפנים ושר השיכון, והיא הוצגה כבר במרץ 2011. עם זאת, תהליך חקיקת החוק קיבל דחיפה משמעותית בתקופה האחרונה, עקב הרצון להראות כי הממשלה נותנת מענה לדרישות.
  חישוב סכום הזכאות - משרד הבינוי והשיכון מציע מגוון כלים לרוכשי משכנתאות, ובין היתר גם מספק מידע על סיוע בדיור, תכנון, בנייה חדשה, שיווק ורישום מקרקעין. חישוב סכום הזכאות למשכנתא היא פעולה חיונית על מנת להיערך להלוואה ארוכת טווח מן הסוג הזה, ונפוצה מאוד לא רק בקרב זוגות צעירים.
  משכנתאות אשר נלקחות לאחר חישוב סכום הזכאות מאפשרות ללווה לתכנן את העתיד הכלכלי, וכמובן לספק אומדן על אפשרויות סיוע. אופן החישוב של סכום הזכאות עבור משכנתאות הוא מאוד פשוט, וכרוך במספר שאלות בסיסיות אשר עליהן ניתן לענות דרך אתר האינטרנט של המשרד. המרכיבים העיקריים הם בעלות על דירה, נישואין, תוספות בגין שירות צבאי ושירות לאומי של אחד מבני הזוג ומספר ילדים. חשוב להדגיש: מחשבון משכנתאות אינו מתייחס להלוואות משלימות, אלא להלוואות מוכוונות של המשרד בלבד.
  חיתום - תהליך בדיקת האשראי לרבות בחינת כל הסיכונים. החיתום מתבצע לרוב במחלקות האשראי של הבנקים. בהלוואות במימון גבוה מתבצע תהליך חיתום נוסף על המבטחת הלוואות במימון גבוה.
  טאבו - לשכת רישום מקרקעין שתפקידה לרשום זכויות במקרקעין, עסקאות הנעשות בהן, צווים ופסקי דין של בימ"ש בנוגע למקרקעין וכל דבר אחר הניתן לרישום עפ"י דין, לרבות רישומי הערות אזהרה, משכנתאות, עיקולים וכד'. לשכת הרישום משרתת את הציבור במתן מידע באמצעות מסמך המכונה “נסח" המשמש לזיהוי הנכס.
  יכולת החזר - כושר הפירעון של הלווים הנובע מהכנסות משכר עבודה, רווח עסקי, הכנסות הוניות, שכר דירה ותקבולים אחרים.
  יפוי כוח נוטריוני - ייפוי כוח הינו מסמך בו אדם ממנה אדם אחר לפעול בשמו הנערך ע"י נוטריון, היינו עו"ד.
  לוח שפיצר - לוח המשמש לחישוב מרכיב החזר הריבית ומרכיב החזר הקרן במסלול של משכנתא בריבית קבועה. הלוח בנוי על העיקרון שהסכום שמשלם הלווה על חשבון ההלוואה, הכולל קרן וריבית, נשאר קבוע במשך כל תקופת ההלוואה.
  לשכות רישום מקרקעין - לשכות רישום המקרקעין במשרד המשפטים אחראיות על ניהול תיקי ופנקסי המקרקעין, ובנוסף גם על תיקי הפעולה, המסמכים והתעודות על בסיסם נרשמו הזכויות על המקרקעין. מבחינת לקיחת משכנתאות, לשכות רישום המקרקעין מאפשרות את המידע האמין ביותר על נכסים העומדים לרכישה. יש לבדוק מול משרד המשפטים והלשכה לרישום מקרקעין מי בעליו של הנכס לפני לקיחת הלוואת משכנתאות, וזאת על מנת למנוע עוגמת נפש בעתיד. בירור מי הוא בעל הזכויות של הנכס בטאבו מאפשר לקיחת משכנתאות נוחה ובטוחה יותר, גם עבור הלווה גם עבור גורם המימון. גרסה מקוונת של טופס הבירור מקל על תהליך הבדיקה, והופך את הנושא של הלוואת משכנתאות לפשוט וקצר יותר. עם זאת, לעיתים יש צורך בבדיקות נוספות ותשלום אגרה משום שנתוני הגוש והחלקה לפי כתובת אינם תמיד תואמים את המרשם.
  מדד תשומות הבניה - מדד המחושב ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשקף את השינוי בעלויות הבנייה, הנובע מעלות החומרים ושכר העבודה.
  מדריך מס רכישה - מדריך מס רכישה של רשות המיסים הוא כלי חיוני לרכישה נבונה של משכנתאות. מלבד העובדה שהמדריך מציע פתרונות לרכישת דירות מגורים, מופיע בו גם מידע על שיעורי מס, חילופי דירות, הסדרי פינוי ובינוי וחובות הצהרה. בכל הקשור אל משכנתאות, עיון במדריך מס הרכישה יכול לעזור לקבל מושג על גובה ההלוואה הרצויה ועל דרכי הפירעון המומלצות. משום שהלוואות לטווח ארוך כמו משכנתאות יכולות להיות הרסניות, המדריך למס רכישה מאפשר היערכות מוקדמת לתנאים משתנים. בין היתר כרוכות משכנתאות בהיכרות עם סעיפים שונים בחוק כמו שבח, מכירה ורכישה וזאת משום שיש לחשב את כל סכום ההוצאות הכרוך ברכישת דירה ורק לאחר מכן להתחייב להלוואה. התנאים ללקיחת המשכנתא צריכים להתאים גם ללווה וגם לגורם המימון, ולכן מציעה רשות המיסים את שירותיה בהעברת המידע הרלוונטי.
  מחאת הנדל"ן - מחאת נדל"ן היא אחד מן השמות אשר ניתנו לתופעה אשר ידועה בשמות נוספים כמו "מחאת האוהלים", "מחאת הדיור", "מחאת יוקר המחיה" ועוד. מחאת הנדל"ן החלה ב14.7.11, בתחילה כחלק מפעילות מאורגנת באתר פייסבוק, כאשר הפעילות האקטיבית הראשונה הייתה הקמתו של מאהל בלב שדרות רוטשילד.
  במהרה התפשטה מחאת הנדל"ן גם פיזית וגם רעיונית. כיום יש מאהלים בנקודות רבות בארץ - ירושלים, באר שבע, חולון, אשדוד, רמת גן ועוד. הרקע לצעקה של מחאת הנדל"ן הייתה העלייה ביוקר המחיה, ובפרט בעליה במחירי הדירות, שכן ע"פ נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מחירי הדירות בארץ עלו בכ40% בממוצע במהלך ששת השנים האחרונות. כיום מחאת הנדל"ן הולידה כבר מספר הפגנות מרכזיות, כולן סביב נושאים כגון יוקר הדיור, עלויות גידול ילדים, טיפולי בריאות וכיו"ב.
  מחשבון מס רכישה - באתר האינטרנט של רשות המיסים ניתן למצוא מחשבון מס רכישה, שתפקידו לספק מידע על מיסים בסוגי נכס שונים. על פי הגדרת סוג הנכס, תאריך העסקה וסוג החישוב הרצוי (רגיל, נכה, עולה, קרוב ללא תמורה או דירת מגורים לבן זוג) מציע הסימולטור קבלת מידע אמין ומהיר. מבחינה מעשית, מחשבון מש רכישה יכול לשמש גם לוקחי משכנתאות. בהלוואת משכנתא מתחייב הלווה לטווח הארוך, ולכן כדאי שיידע מראש על כל תשלומי הנכס בהם יחויב. בנוסף, היערכות לתוספות בלתי מתוכננות כמו מיסים יכולה למנוע הוצאות מיותרות. רשות המיסים מציעה את שירותיה דרך אתר האינטרנט בחינם, והגישה אל כלי החישוב השונים נעשית בפשטות. עם זאת, חשוב להתייעץ גם עם גורמים מקצועיים לפני שמקבלים את ההחלטה בפועל – לגבי דירות מגורים ולגבי כל סוג אחר של מקרקעין.
  מס בולים - מס הבולים על משכנתאות הוטל בעבר בסך של 0.04%, וחושב לא על סכום הלוואה לבדה אלא גם סכום ההחזר. במילים אחרות, מס הבולים על משכנתאות הוטל גם על הקרן והריביות המצטברות לאורך התקופה. כיום מכירה המדינה בכך שחישוב מס הבולים על משכנתאות היה שגוי, ומאפשרת קבלת החזרים ממשרד האוצר. על פי החוק החדש חישוב מס הבולים על משכנתאות נעשה על פי סכום ההלוואה בלבד, ובלי קשר לסכום ההחזר המחויב.
  בכל הסכם משכנתאות ניתן למצוא סעיף המופיע כ"תשלום הוצאות לבנק", ובו מחושב מס הבולים ששולם וסכום הקרן והריבית הצפויה מהמשכנתא. חישוב של הסכום הזה מספק את גובה ההחזר הרצוי, אותו יש להגיש למשרד האוצר. עם זאת, יש לזכור כי חוק ההתיישנות קובע שנתיים בלבד מיום הביול ולכן כדאי לפעול מהר וביעילות.
  מס רכישה - מס המוטל על כל רוכש דירה למגורים. לאחר תשלום מס הרכישה לא יידרש תשלום מס נוסף לאוצר המדינה בגין רישום הדירה בטאבו.
  מסלול משכנתא - ריבית קבועה לא צמודה - במסלול זה אין השפעות של עליות מדד או אחרות, הריבית נקבעת מראש ואינה משתנה במשך תקופה ההלוואה. אך יש לשים לב כי הריבית במקרה זה הינה גבוהה באופן משמעותי ממסלולים אחרים.

  מסלולי משכנתא - הלוואה בריבית ליבור - בהלוואות משכנתא צמודות לדולר הריבית הנה ריבית ליבור בתוספת אחוז מסוים. ריבית הליבור נקבעת על בסיס ריבית של חמשת הבנקים הגדולים בלונדון.
  מסלולי משכנתא - הלוואה בריבית משתנה - הלוואה הנושאת ריבית והצמדה למדד המחירים לצרכן. הריבית נקבעת לתקופה הראשונה בלבד ומשתנה בהתאם לנוסחא ובתחנת זמן שנקבעות מראש (כל שנה / שנתיים / שנתיים וחצי / חמש שנים).
  מסלולי משכנתא - הלוואה בריבית פריים - הלוואה בריבית שאינה צמודה למדד אלא לריבית הפריים. היתרון של מסלול זה הנו שאין שום קנסות ואין עמלות בגין פרעון חלקי של המשכנתא ולכן המסלול מתאים למי שבאפשרותו לפרוע את המשכנתא לפני מועד הפרעון המקורי. החיסרון: הריבית קצת גבוהה והתשלום החודשי גבוה.
  מסלולי משכנתא - הלוואה בריבית קבועה - הלוואה הנושאת ריבית קבועה והצמדה למדד המחירים לצרכן. הריבית נקבעת במועד ביצוע ההלוואה ואינה מושפעת משינויים שיחולו במהלך תקופת ההלוואה.
  משבר הסאב פריים - משבר אשר פקד את המערכת הפיננסית של ארה"ב, ברבעון השלישי של 2007, בעקבות בועה שנוצרה סביב משכנתאות הסאבפריים.
  משכנתאות אלו בשונה ממשכנתאות הפריים ניתנו ללקוחות בעלי דירוג אשראי נמוך עקב היסטורית אשראי בעייתית ולכן הריבית עליהן היתה גבוהה יותר. עליית הריבית במשק האמריקאי העלתה את הריבית על משכנתאות הסאב פריים וכתוצאה לווים רבים לא עמדו בהחזרי המשכנתא והפכו לחדלי פירעון. ההאטה בשוק הנדל"ן הקשתה על הלווים ועל הבנקים למכור את הנכסים וכתוצאה גופים פיננסים רבים נקלעו למשבר או פשטו את הרגל. תגובת שרשרת היתה הספדים חדים לגופים פיננסים שהשקיעו באגרות חוב של בנקים למשכנתאות סאב פריים.
  משכנתא - משכנתא היא הלוואה בנלקחת כנגד משכון הנכס. בעת לקיחת הלוואת המשכנתא מבוצע רישום אצל רשם המשכונות ובמשרדי הטאבו.
  משכנתא הפוכה - הלוואת משכנתא הניתנת לבעלי נכס דיור כנגד שיעבודו. ההלוואה ניתנת בתשלום אחד או בתשלומי רנטה חודשיים כאשר פירעון יתבצע בתום תקופה לאחר מימוש הדירה. מסלול מימון מתאים לאנשים בגיל הזהב בעלי נכס
  .דיור המעונינים בהכנסה נוספת כנגד הנכס שברשותם
  מידע נוסף על משכנתא הפוכה
  משכנתא מדרגה שניה - משכנתא נוספת הניתנת על הנכס שלגביו קיימת משכנתא בדרגה גבוהה יותר (ראשונה).
  נסח - מסמך המשמש לזיהוי הנכס שמנפיק רשם המקרקעין ובו תמצית המידע הרשום בספרי המקרקעין. בנסח ישנם פרטים אודות הבעלים בנכס, הזכויות בנכס, הערות אזהרה, שיעבודים ועיקולים.
  עמלות פרעון מוקדם - במקרה של החזר ההלוואה לפני מועד הפרעון המקורי גובה הבנק עמלות פרעון מוקדם הכוללות: 1. עמלה בגובה המדד (מדד ממוצע של שלושת החודשים האחרונים) כפיצוי בגין הפסד מדד אם הפרעון חל בין ה–1 ל–15 לחודש. 2. עמלת היוון בגין הפרשי ריבית – חישוב העמלה הוא בין שערי הריבית על פי הסכם ההלוואה הנפרעת לבין הריבית הממוצעת הנהוגה במועד הפרעון. 3. עמלת עלות. 4. עמלת אי הודעה מראש – הנגבית כאשר הלווה לא הודיע לפחות 10 יום מראש על כוונתו לסלק את ההלוואה לפני המועד.
  עמלת היוון בגין הפרשי ריבית - עמלת היוון הפרשי ריבית הינה עמלה שהבנק ידרוש מהלקוחות אשר ייבקשו לבצע פירעון מוקדם למשכנתא שלהם.במקרה זה, במידה והיתה להם משכנתא בריבית קבועה והריבית הספיקה לרדת עד לרגע בקשתם לפירעון הבנק ידרוש לשלם את הפער עבור ירידת הריבית.
  ערבות חוק מכר - ערבות בנקאית הניתנת על ידי מוכר דירה מיד ראשונה (כלומר דירה שטרם נבנתה או שהיא בהליך בנייה) לרוכש. הערבות מבטיחה החזרת כל הכספים ששלם המוכר לקונה, על חשבון מחיר הדירה, זאת במקרה שהמוכר לא יוכל להעביר לקונה בעלות או זכות אחרת בדירה, מחמת עיקול, צו כינוס נכסים, צו פירוק שניתנו כנגד המוכר או נגד בעל המקרקעין.

  ערבים - הערב/ים מהווים בטוחה נוספת (בנוסף למישכון) שהלווה נדרש להמציא לבנק. הפנייה לערב תיעשה לאחר שניתן פסק דין נגד הלווה ויו"ר ההוצאה לפועל אישר שעל מנת להיפרע מהחייב נקט הנושה (הבנק) בכל הליכי ההוצאה לפועל, לרבות הליכים למימוש דירה (האמור מתייחס להלוואות שניתנו לאחר 24/4/92).
  פארי פאסו - מונח המתייחס לשיעבוד בדרגה שווה נכס אחד בידי שני גורמים. במצב של מימוש הנכס יחולקו כספי המימוש, כך שכל גורם יקבל את חלקו היחסי לגובה ההלוואה שנתן.
  פרי פאסו - הפירוש המילולי הוא 'דרגה שווה'. המשמעות היא בהקשר של המשכנתא שיעבוד של נכס בדרגה שווה לשני נושים (למשל שני בנקים למשכנתאות)
  ריבית לייבור - שיעור הריבית השנתית, על פיקדונות בינבקאיים בדולרים של ארצות הברית בשוק ה-"יורוקרנסי" (Eurocurency) בלונדון, אנגליה.
  הריבית מתעדכנת אחת לשלושה חודשים.
  ריבית זו הנה ריבית הבסיס על משכנתאות במסלולי מט"ח צמודות דולר / אירו.
  ריבית סאב-פריים (subprime) - שמה של הריבית הניתנת בשוק ההון בארה"ב, על הלוואות עם פוטנציאל החזר נמוך. הלווים הם פרטים שלא החזירו הלוואות בעבר או שאין להם נכסים או מקורות הכנסה טובים מספיק כדי לשמש ערבויות להלוואה.
  ריבית זו תהיה גבוהה יותר מהריבית על הלוואות רגילות (ריבית פריים) כדי לפצות על סיכון האשראי הגבוה שהבנק לוקח על עצמו.
  ריבית פיגורים - ריבית שהבנק מחייב את הלווה לשלם עבור סכומי כסף שלא שולמו במועדם.
  שטר מכר - תעודה שמנפיק רשם המקרקעין, המעידה על העברת זכויות במקרקעין מאדם לאדם בתמורה, או שלא בתמורה. לאחר הפקדת שטר המכר החתום בלשכת רישום המקרקעין, מעודכן רישום הנכס בספר האחוזה כנדרש.
  שטר משכנתא - שטר המפרט את פרטי הנכס הממושכן, פרטי הממשכן, הבנק שלטובתו נרשמה המשכנתא והתנאים המיוחדים של המשכנתא.
  תכנית הפטור ממע"מ- תוכנית לפיד - במרץ 2014 אישר קבינט הדיור את תוכנית מעמ 0 של יאיר לפיד.
  כוונת תוכנית הפטור ממע"מ לעזור לזוגות עם ילדים, רווקים עד גיל 35 או ידועים בציבור עם ילדים, ששירתו שירות צבאי/לאומי ורוכשים את דירתם הראשונה.
  תעודת זכאות - תעודת הזכאות מאשרת כי בעליה עמד בקריטריונים של המדינה וזכאי לקבל מהמדינה עזרה בשיכון. קבוצות הזכאים העיקריות: זוגות ותיקים, עולים חדשים, רווקים מעל גיל 30 - במרכז הארץ, רווקים מעל גיל 21 באזורי פיתוח, משפחות חד הוריות, דיירי שכונות שיקום, משפחות המתגוררות בתנאי מצוקה, רוכשי דירות באזורי פיתוח, בעלי דירה חלקיים, ועוד.
  ניתן להנפיק את תעודת הזכאות עוד בטרם רכשתם דירה. גם אם יש בידכם תעודת זכאות שהונפקה בבנק מסויים לרוב תוכלו לממש את הזכאות בבנק אחר ובנציגויותיו השונות. תעודת הזכאות תקפה בד"כ לשנה ולעולים חדשים לא יאוחר מתום תקופת הזכאות לסיוע לדיור כ"עולה". אם תוקף תעודת הזכאות פג לפני שהספקתם לממש את הסיוע תוכלו להאריך את תוקף התעודה בסיוע סניף הבנק שלכם, במידה ואתם עדיין עומדים בתנאים להלוואת זכאות.
  תעודת זכאות - אופן הגשת הבקשה לזכאות - ניתן להנפיק את תעודת הזכאות בסניפי הבנקים למשכנתאות ברחבי הארץ תמורת תשלום שמתעדכן מעת לעת. לצורך כך יש להציג לבנק:
  תעודת זהות של המבקש/ים (כולל פרטי הילדים), תעודת נישואין או אישור מהרבנות על הרשמה לנישואין, אישור על משך השירות בצה"ל (לקבל בקצין העיר) או בשירות לאומי, פרטי אחים ואחיות (תעודת זהות, שנת לידה וכתובת), תעודת עולה - לעולים חדשים.
  על סמך נתונים אלה מנפיק משרד השיכון תעודת זכאות, שבה מצויינים הסיווג והניקוד שנקבעו לכם בהתאם לכך נקבע סכום ההלוואה.
  תעודת זכאות - אישור על משך שירות חובה בצה"ל - אחד הגורמים המשפיעים על גובה הסיוע של נרשמים לקבלת זכאות, בתוכנית חסרי דירה, הינו משך שירות החובה בצה"ל. את האישור על משך השירות ניתן לקבל אצל קציני הערים, וכיום גם באמצעות האינטרנט, באתר האישורים של אכ"א.
  האישור אותו יש להזמין, יכול להיות אחד משני האישורים הבאים: "אישור על מהלך שירות צבאי" או "אישור על שירות סדיר/שלב ב".

  צפה במילון מונחים עבור :
  בנקאות | פנסיה \ קופות גמל | קרנות נאמנות | ניהול תיקים | מיסים | ביטוח | מימון לרכב | כרטיסי אשראי |


  משכנתאות - ראשי
  מדריך משכנתא
  מכרז ריביות
  כתבות
  כמה קבלתי
  פורום משכנתאות
  מחשבוני משכנתא
  מחזור משכנתא
  ביטוח משכנתא
  משכנתא הפוכה
  ביטוח מבנה תכולה
  ריבית המשכנתא
  עשרת הכללים
  ייעוץ משכנתאות
  חברות בתחום
  מילון מונחים
  שאלות נפוצות
  כתבות נצפות ביותר
  בדק בית
  שמאות מקרקעין
  לימודים וקורסים
  ייעוץ ויועצים
  אודות בנק רייט
  אודות הנתונים
  מפת האתר
  צור קשר
  מועדון לקוחות
  תנאי שימוש
  בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידייך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו בבנקים. אין לראות באתר זה כל המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.


  קישורים

  ריבית משכנתא | מכרז ריביות משכנתא | ביטוח משכנתא | הלוואות חוץ בנקאיות | העברת חשבון בנק | ביטוח רכב | הלוואות לעסקים | ייעוץ משכנתא | השקעות נדל``ן | ביטוח מקיף | ביטוח חובה | כרטיסי אשראי | פנסיה | קופות גמל | קרנות השתלמות | ניהול תיקי השקעות | מחשבוני משכנתא | מחשבונים פיננסיים | מחשבוני פנסיה | הלוואות | ביטוח דירה | ביטוח בריאות | ביטוח חיים | ביטוח מנהלים | השוואת ביטוחים | חברות ביטוח | חברות כרטיס אשראי | מילון מונחים בנקאות
    calc.bankrate.co.il Copyright © calc.bankrate.co.il 2001. All Rights Reserved. | העצמאות 3א', אבן - יהודה