פורטל לצרכנות פיננסית - אינפומני
מיסים קרנות נאמנות ראשי
יום שני ה- 23 במאי 2022
תאריך דיווח אחרון : 07/2015

עשרת הכוכבים - הקופות המובילות בתשואה

סוג קופה
תקופה
 
שם קופהתשואה נומינלית בפועל
השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד s&p500 24.52 העבר קופה
אי.בי.אי תגמולים ופיצויים אג"ח מחקה מדד ת"א 25 23.74 העבר קופה
תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד s&p 500 23.41 העבר קופה
אי.בי.אי השתלמות מחקה מדד ת"א 25 22.68 העבר קופה
השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ת"א 25 22.57 העבר קופה
תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ת"א 25 22.19 העבר קופה
אי.בי.אי השתלמות מחקה מדד S&P500 21.17 העבר קופה
אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מחקה מדד S&P500 21.11 העבר קופה
אקסלנס השתלמות מט"ח 19.46 העבר קופה
השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ת"א 100 19.19 העבר קופה
תיבות מסומנות :
לקבלת הצעות מנציגי הקופות לחץ כאן

עשרת הגרועים - הקופות הגרועות בתשואה

סוג קופה
תקופה
 
שם קופהתשואה נומינלית בפועל
תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד msci שווקים מתעורר -4.92 העבר קופה
הש שיטת הפניקס סל עוקב מדד msci שווקים מתעוררים -3.83 העבר קופה
אינפיניטי השתלמות סל אג"ח חברות -2 העבר קופה
אינפיניטי גמל סל אג"ח חברות -1.99 העבר קופה
אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מחקה מדד תל בונד 20 -1.4 העבר קופה
השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד מק"מ -1.33 העבר קופה
תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2 -1.12 העבר קופה
אי.בי.אי השתלמות מסלול מחקה מדד תל בונד 20 -1.12 העבר קופה
השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2 -0.84 העבר קופה
תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5 -0.65 העבר קופה
תיבות מסומנות :
לקבלת הצעות מנציגי הקופות לחץ כאן

עשרת הנועזים - הקופות על הרכב מנייתי של 60% ומעלה המובילות בתשואה

סוג קופה
תקופה
 
שם קופהתשואה נומינלית בפועל
אי.בי.אי תגמולים ופיצויים אג"ח מחקה מדד ת"א 25 23.74 העבר קופה
אי.בי.אי השתלמות מחקה מדד ת"א 25 22.68 העבר קופה
אקסלנס השתלמות מט"ח 19.46 העבר קופה
השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ת"א 100 19.19 העבר קופה
אינפיניטי גמל סל מניות 18.57 העבר קופה
תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ת"א 100 18.5 העבר קופה
אינפיניטי השתלמות סל מניות 18.28 העבר קופה
אנליסט גמל מניות חו"ל 18.14 העבר קופה
פסגות גדיש מניות 17.57 העבר קופה
פסגות שיא השתלמות מניות 17.23 העבר קופה
תיבות מסומנות :
לקבלת הצעות מנציגי הקופות לחץ כאן

עשרת הבטוחים - הקופות ללא מרכיב מניות המובילות בתשואה

סוג קופה
תקופה
 
שם קופהתשואה נומינלית בפועל
השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ת"א 25 22.57 העבר קופה
אי.בי.אי השתלמות מחקה מדד S&P500 21.17 העבר קופה
אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מחקה מדד S&P500 21.11 העבר קופה
אי.בי.אי השתלמות מניות בחו"ל 15.6 העבר קופה
אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מניות בחו"ל 15.29 העבר קופה
תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד Barclays capital 12.64 העבר קופה
איילון תגמולים ואישית לפיצויים מט"ח 11.39 העבר קופה
תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב ליבור דולר ארה"ב לחודש 10.72 העבר קופה
השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב ליבור דולר ארה"ב לחודש 10.67 העבר קופה
השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד IBoxx $ Liquid 10.48 העבר קופה
תיבות מסומנות :
לקבלת הצעות מנציגי הקופות לחץ כאן

עשרת הגדולים - הקופות הגדולות בהיקף נכסים

סוג קופה
 
שם קופהיתרת נכסים בסוף תקופה
פסגות גדיש כללי 29311.28 העבר קופה
כלל תמר כללי 14622.63 העבר קופה
הראל עצמה תעוז 12396.99 העבר קופה
מורים וגננות - מסלול כללי 12260.42 העבר קופה
מגדל השתלמות כללי 11467.87 העבר קופה
אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי 10946.31 העבר קופה
מיטב דש השתלמות חכם 3 עד 6 שנות וותק 9796.87 העבר קופה
אלטשולר שחם גמל כללי 9271.89 העבר קופה
פסגות שיא השתלמות כללי 8823.26 העבר קופה
קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי 6679.53 העבר קופה
תיבות מסומנות :
לקבלת הצעות מנציגי הקופות לחץ כאן

עשרת הפופולרים - הקופות המובילות בצבירת נכסים נטו בשנה האחרונה

סוג קופה
 
שם קופהצבירה נטו
אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי 3033.46 העבר קופה
קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי 1871.47 העבר קופה
אלטשולר שחם גמל כללי 1842.52 העבר קופה
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי ב' 1532.77 העבר קופה
ילין לפידות קופת גמל מסלול כללי ב' 977.74 העבר קופה
מיטב דש השתלמות כללי 663.8 העבר קופה
אלטשולר שחם השתלמות מסלול גולד 482.11 העבר קופה
מנורה מבטחים השתלמות-להבה כללי 467.65 העבר קופה
הראל השתלמות כללי 465.37 העבר קופה
מורים וגננות - מסלול כללי 395.37 העבר קופה
תיבות מסומנות :
לקבלת הצעות מנציגי הקופות לחץ כאן

עשרת הסולידים - הקופות המובילות עם הרכב מניות של עד 15%

סוג קופה
תקופה
 
שם קופהתשואה נומינלית בפועל
תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ת"א 25 22.19 העבר קופה
אקסלנס השתלמות בניהול אישי 13.03 העבר קופה
פסגות גדיש אג"ח חו"ל 8.31 העבר קופה
הדס ארזים מחלה 7.45 העבר קופה
פסגות שיא השתלמות ללא אג"ח קונצרני-כשר 6.96 העבר קופה
פסגות גדיש ללא אג"ח קונצרני-כשר 6.94 העבר קופה
אי.בי.אי תגמולים מסלול מורכב 25% מניות כללי פסיבי 6.52 העבר קופה
הראל גילעד גמל כהלכה 6.08 העבר קופה
אי.בי.אי השתלמות מסלול מורכב 25% מניות כללי פסיבי 6.05 העבר קופה
הראל גילעד השתלמות כהלכה 5.82 העבר קופה
תיבות מסומנות :
לקבלת הצעות מנציגי הקופות לחץ כאן

עשרת הסולידים עממי - הקופות המובילות עם הרכב מניות בין 15% ל 30%

סוג קופה
תקופה
 
שם קופהתשואה נומינלית בפועל
אנליסט גמל כללי חו"ל 15.11 העבר קופה
פסגות גדיש חו"ל 9.95 העבר קופה
פסגות גדיש כללי 8.37 העבר קופה
אקסלנס גמל עד 50% מניות 8.25 העבר קופה
פסגות שיא השתלמות דינאמית 8.19 העבר קופה
פסגות שיא השתלמות כללי 7.83 העבר קופה
אקסלנס גמל 7.43 העבר קופה
אקסלנס השתלמות 7.34 העבר קופה
אי.בי.אי מרכזית לפיצויים מסלול כללי 7.26 העבר קופה
ילין לפידות קופת גמל מסלול כללי ב' 6.92 העבר קופה
תיבות מסומנות :
לקבלת הצעות מנציגי הקופות לחץ כאן

עשרת המובילים בשארפ 36 - עשרת המובילים בשארפ 36

סוג קופה
 
שם קופהשארפ 36
אקסלנס תגמולים בניהול אישי 5012.25951658367 העבר קופה
הלמן-אלדובי השתלמות מנייתי 630.695298599548 העבר קופה
השתלמות משפטנים מנייתי 282.148122212703 העבר קופה
השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ת"א 100 95.060169780904 העבר קופה
הלמן-אלדובי מנייתי 67.0297236189206 העבר קופה
אומגה קרן השתלמות מסלול מנייתי 59.8572117318143 העבר קופה
רום ספיר מנייתי 41.1565846598903 העבר קופה
אנליסט גמל מניות חו"ל 38.3185861307556 העבר קופה
איילון השתלמות מניות 35.3015127361242 העבר קופה
תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ת"א 100 31.5517885924918 העבר קופה
תיבות מסומנות :
לקבלת הצעות מנציגי הקופות לחץ כאן
מתקשה להחליט לבד ? לסיוע לחץ כאן

ריבית משכנתא | מכרז ריביות משכנתא | ביטוח משכנתא | הלוואות חוץ בנקאיות | העברת חשבון בנק | ביטוח רכב | הלוואות לעסקים | ייעוץ משכנתא | השקעות נדל``ן | ביטוח מקיף | ביטוח חובה | כרטיסי אשראי | פנסיה | קופות גמל | קרנות השתלמות | ניהול תיקי השקעות | מחשבוני משכנתא | מחשבונים פיננסיים | מחשבוני פנסיה | הלוואות | ביטוח דירה | ביטוח בריאות | ביטוח חיים | ביטוח מנהלים | השוואת ביטוחים | חברות ביטוח | חברות כרטיס אשראי | מילון מונחים בנקאות
  calc.bankrate.co.il Copyright © calc.bankrate.co.il 2001. All Rights Reserved. | העצמאות 3א', אבן - יהודה