פורטל לצרכנות פיננסית - אינפומני
מיסים קרנות נאמנות ראשי

פיקדונות שיקליים
פיקדון שקלי בריבית קבועה בסך ₪ 100,000 למשך שנה
ריבית בנק
.6% ירושלים 1
.15% דיסקונט 2
.02% הפועלים 3
[ הערה ]
השוואה מלאה

פורום
הסיכון להעברת כספים לקופת גמל חדשה

 • הטבות מס בקופות גמל


 • 14/01/2015

  רשימת קופות גמל - תגמולים ואישית לפיצויים

  לפניכם רשימת מרוכזת של קופות גמל מסוג "תגמולים ואישית לפיצויים". ליחצו על הקופה הרלוונטית לפרטים והצטרפות.

  לקטגוריות נוספות של קופות גמל:

  קופות גמל - מרכזית לפיצויים | קרנות השתלמות | קופות גמל למטרות שונות

  קופות גמל למטרות שונות:  קופות גמל - תגמולים ואישית ופיצויים:  הראל עצמה תעוז

  אקסלנס גמל פלטינום

  מיטב דש גמל חכם בין 50 ל- 60

  פסגות גדיש כללי

  תגב

  מיטב מירון

  הגומל מסלול כללי

  כלל תמר אג"ח דגש איתן

  מנורה מבטחים יותר מסלול ד

  מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5%

  כלל תמר מדד

  כלל תמר מט"ח

  כלל תמר מניות

  כלל תמר שקלי טווח קצר

  שובל

  הראל קופת גמל

  קופת גמל הנדסאים מסלול כללי

  קופת גמל מחר מסלול כללי

  קופת גמל עו"ס מסלול כללי

  שדות מסלול כללי

  קופת גמל עמ"י מסלול כללי

  פסגות גדיש חו"ל

  אל על - כללי

  פסגות גדיש אג"ח קונצרני

  אקסלנס גמל עד 15% מניות

  אוניברסיטת ת"א - מסלול כללי

  גמל דיסקונט כללי

  מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות

  קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי

  איילון אגוד תגמולים

  כלל תמר כללי

  הלמן-אלדובי בר-יציב

  איילון תגמולים ואישית לפיצויים כללי

  פקידי מרכנתיל

  מנורה מבטחים אמיר כללי

  בר

  אקסלנס גמל פלטינום עד 15% מניות

  פסגות גדיש עד 20% מניות

  אינפיניטי גמל דינמי

  ארם קלאסי

  קו הבריאות - כללי

  עובדים חקלאים-פיצויים

  נייר אמריקאי

  עירית ת"א תגמולים עתיד

  עריית חיפה

  עוצ"מ מסלול כללי

  דש שבעת הכוכבים

  שיבולת-תגמולים

  תעשיה אוירית כללי

  אקסלנס גמל יסודות

  אקסלנס גמל עד 50% מניות

  יהבית

  האוניברסיטה העברית

  כלל איתן כללי

  פסגות גדיש בטא

  כלל איתן כללי דגש חזק

  הראל גילעד גמל כללי

  פועלים חקלאיים-פיצויים

  סוכנות-תגמולים

  מגן תגמולים

  תלם-חריש

  הפניקס תגמולים ופיצויים - עמית כללי

  אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה

  מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 5.5%

  מנורה מבטחים יותר מסלול א

  מנורה מבטחים יותר מסלול ב

  מנורה מבטחים יותר מסלול ג

  מנורה מבטחים אמיר מדד ידוע

  מנורה מבטחים אמיר מדד בגין

  בר א

  אלטשולר שחם גמל להיט קלאסי

  פסגות גדיש אג"ח חו"ל

  פסגות גמל מדדית

  פסגות גדיש שקלית

  מיטב דש גמל חכם 60+

  דש גמל

  מחוג 1

  מחוג 5

  הראל גילעד גמל כללי 2

  כור-תדיראן קופת גמל אישית לתגמולים ולפיצויים

  כלל תמר שקלים

  תגב - מדדי טווח בינוני

  תגב - מנייתי

  מיטב דש גמל חכם בין 40 ל- 50

  פסגות קופה לתשלום דמי מחלה

  רשף - כללי

  גל מסלול כללי

  יניב

  אקסלנס גמל

  כלל מושלם תגמולים

  כלל ורד

  פסגות גמל עד 10% מניות

  פסגות גמל כללי

  פסגות גמל מניות

  תגב - שקלי קצר

  הלמן-אלדובי מדדי

  הלמן-אלדובי שקלי

  הלמן-אלדובי מנייתי

  אנליסט קתדרה כללי

  אנליסט קתדרה - אג"ח

  מגדל לתגמולים ולפיצויים כללי

  איפקס תגמולים כללי

  הראל גמל בז (מנייתי)

  הראל גמל שחף (עד 10% מניות)

  מיטב דש גמל שוהם כהלכה

  אי.בי.אי תגמולים - כללי

  פסגות גמל בטא סגנון

  אקסלנס גמל פלטינום שקלי

  אקסלנס גמל מט"ח

  אקסלנס גמל פלטינום מניות

  אקסלנס גמל צמוד מדד

  אקסלנס גמל ללא מניות

  אנליסט גמל כללי ב'

  אנליסט גמל כללי

  אנליסט גמל אג"ח

  אנליסט גמל מניות

  אנליסט גמל שקלי

  אנליסט גמל מט"ח

  אנליסט גמל מניות חו"ל

  אנליסט גמל כללי חו"ל

  מנורה מבטחים תגמולים

  פסגות גמל אג"ח

  פסגות גדיש מדדית

  פועלי בניין-פיצויים

  הראל דקל

  מגדל לתגמולים ולפיצויים שקלי קצר

  מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלתי

  מגדל לתגמולים ולפיצויים צמוד מדד

  מגדל לתגמולים ולפיצויים חו"ל

  מגדל לתגמולים ולפיצויים מנייתי

  הראל גילעד גמל ניב (עד 10% מניות)

  פסגות מרפא

  מיטב דש גמל כללי

  מיטב דש גמל מדדי

  מיטב דש גמל שקלי

  מיטב דש גמל מנייתי

  פיצויים עיריית ת"א - צבר

  כלל לדמי מחלה

  מיטב דש בטחון

  מיטב דש גמל טווח קצר

  הפניקס תגמולים ופיצויים-כללי

  הפניקס תגמולים ופיצויים-מנייתי

  אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית

  מגדל פלטינום לתגמולים כללי

  פסגות גדיש מדדים כללי

  הדס ארזים מחלה

  אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים שקלי לטווח קצר

  ילין לפידות גמל כללי

  ילין לפידות קופת גמל מסלול מנייתי

  ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח

  אקסלנס גמל אג"ח קונצרני עד 20% מניות

  אקסלנס גמל שקלי

  איילון תגמולים ואישית לפיצויים מניות

  איילון תגמולים ואישית לפיצויים מט"ח

  איילון תגמולים ואישית לפיצויים אג"ח

  איילון תגמולים ואישית לפיצויים טווח קצר

  אינפיניטי גמל סל אג"ח

  אינפיניטי גמל סל מניות

  אלטשולר שחם גמל כללי

  אקסלנס גמל מניות

  כלל גמל מניות

  כלל גמל מדד

  כלל גמל שקלי טווח קצר

  כלל גמל כללי

  כלל גמל איתן

  מנורה מבטחים תגמולים עד 10% מניות

  מגדל לתגמולים ולפיצויים ביג כללי לפחות 30% מניות

  מקפת דמי מחלה

  ילין לפידות קופת גמל מסלול כללי ב'

  אקסלנס גמל עד 50% מניות

  אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים אג"ח ללא מניות

  אי.בי.אי תגמולים ופיצויים אג"ח ועוד

  אי.בי.אי תגמולים ופיצויים כללי

  אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מניות

  אינפיניטי גמל סל אג"ח מדינה

  פסגות קמה

  גל מסלול מניות

  מיטב דש גמל אג"ח (ללא מניות)

  מיטב גמל אג"ח 85

  מיטב דש גמל חכם עד 40

  מיטב גמל חכם מסלול בין 40 ל-50

  מיטב גמל חכם מסלול בין 50 ל-60

  מיטב גמל חכם מסלול 60 פלוס

  מיטב גמל חכם אג"ח ב

  איפקס סלע תגמולים

  איפקס עוז תגמולים

  אלטשולר שחם גמל גולד

  מור כללי

  מור כללי ב'

  מור מנייתי

  פסגות לעמיתי חבר זהב

  פסגות לעמיתי חבר כללי

  פסגות לעמיתי חבר מנייתי

  פסגות גדיש מניות

  פסגות גדיש עד 10% מניות

  פסגות גדיש אג"ח

  פסגות גדיש כספית

  הראל עצמה שקלי קצר

  הראל עצמה ללא מניות

  ארם זהב- עד 10% מניות

  מנורה מבטחים תגמולים טווח קצר

  מנורה מבטחים תגמולים אג"ח ממשלתי

  הפניקס תגמולים ופיצויים מסלול ללא מניות

  ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח מדינה

  מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות

  הראל עצמה שקלי

  אלטשולר שחם גמל מנייתי

  אלטשולר שחם גמל אג"ח

  האוניברסיטה העברית מסלול עד 10% מניות

  מיטב דש גמל אג"ח ממשלתי

  אלטשולר שחם גמל כספית

  אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלתי

  עיריית ת"א תגמולים אופק עד 10% מניות

  אנליסט גמל ממשלתי

  קופת גמל הנדסאים מסלול אג"ח

  פסגות גמל כספית

  פסגות גמל אג"ח מדינה

  פסגות גדיש אג"ח מדינה

  קופת גמל עמ"י מסלול ללא מניות

  שדות מסלול ללא מניות

  קופת גמל עו"ס מסלול ללא מניות

  עוצ"מ מסלול אג"ח ממשלתי

  תעשיה אוירית מסלול אג"ח ממשלתי

  קופת גמל מחר מסלול אג"ח

  קופת גמל מחר מסלול אג"ח ממשלתי ללא מניות

  אי.בי.אי תגמולים ופיצויים אג"ח מדינת ישראל

  גל מסלול אג"ח ללא מניות

  רשף - אג"ח

  קו הבריאות - ללא מניות

  הגומל מסלול אג"ח ממשלתי ללא מניות

  אל על - אג"ח

  שחק מניות

  הילה - כללי

  כלנית

  פיצויים עיריית ת"א - שחר

  פיצויים עיריית ת"א - סער מניות

  הפניקס תגמולים ופיצויים- שיטת הפניקס

  הראל עצמה אג"ח

  מיטב גמל בניהול אישי

  הלמן-אלדובי תגמולים בניהול אישי

  אינפיניטי גמל סל אג"ח חברות

  תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ת"א 100

  תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד תל בונד 20

  תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2

  תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5

  תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד מק"מ

  תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד אג"ח לא צמוד ריבית קבועה

  תג שיטת הפניקס סל עוקב מדד דאו ג'ונס יור 50

  תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד s&p 500

  תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד msci שווקים מתעורר

  פסגות גמל בניהול אישי

  אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מניות בארץ

  קופת גמל מחר מסלול צעיר עד גיל 45

  הראל גילעד גמל כהלכה

  תעשיה אוירית מסלול מניות

  אל על - מניות

  כלל תמר מסלול הלכתי (הוד)

  אינפיניטי גמל סל מניות חו"ל

  אקסלנס תגמולים בניהול אישי

  אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מניות בחו"ל

  פסגות גדיש כשר

  איפקס תגמולים אג"ח ממשלתי

  איפקס תגמולים מניות

  הפניקס גמל בניהול אישי

  דש תגמולים אג"ח כללי

  דש תגמולים מניות

  דש גמל אג"ח כללי

  דש גמל מניות

  כלל תמר אג"ח

  שריעה

  דש גמל שקלי קצר

  מיטב דש גמל חו"ל

  דש תגמולים שקלי קצר

  דש תגמולים חו"ל

  קופת גמל למשרתי הקבע בצה"ל

  אוניברסיטת ת"א - מסלול שקלי

  מנורה מבטחים גמל בניהול אישי

  אקסלנס גמל זהב חו"ל

  אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות

  אקסלנס גמל חו"ל

  אי.בי.אי גמל בניהול אישי

  אינפיניטי גמל IRA בניהול אישי

  תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10

  תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ת"א 25

  תגמולים שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5

  תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב תל בונד שקלי

  תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד Barclays capital

  תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד J.P.Morgan

  תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד IBoxx $ Liquid

  תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב ליבור דולר ארה"ב לחודש

  הילה - אג"ח

  גמל דיסקונט מניות

  גמל דיסקונט אג"ח עד 10% מניות

  גמל דיסקונט אג"ח ממשלתי

  איי.אר.איי ישראל גמל בניהול אישי

  איילון תגמולים ואישית לפיצויים כהלכה

  אקסלנס גמל זהב אג"ח צמוד מדד

  תגמולים שיטת הפניקס אג"ח ממשלתי בריבית קבועה 2-5 ש

  אי.בי.אי תגמולים ופיצויים אג"ח מחקה מדד ת"א 25

  אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מחקה מדד S&P500

  אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מחקה מדד תל בונד 20

  אי.בי.אי מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5

  אי.בי.אי מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+

  אי.בי.אי תגמולים מחקה מדד מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים

  אי.בי.אי תג' מחקה מדד מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים

  אי.בי.אי תגמולים מסלול מורכב 10% מניות כללי פסיבי

  אי.בי.אי תגמולים מסלול מורכב 25% מניות כללי פסיבי

  יונט קופת גמל בניהול אישי

  מגדל לתגמולים ולפיצויים כללי עד 10% מניות

  הראל גילעד גמל אג"ח

  אנליסט גמל כללי עד 10% מניות

  קופת גמל עמ"י מסלול כללי אג"ח אג"ח

  אינפיניטי גמל עד 15% מניות

  אינפיניטי גמל לפחות 40% מניות

  הפניקס מסלול אג"ח

  אקסלנס קסם גמל מחקה מדדים 25/75

  אקסלנס קסם גמל מחקה מדדים

  אקסלנס קסם גמל מחקה מדדי מניות

  אקסלנס קסם גמל מחקה מדדי אג"ח

  טופס העברת קופת גמל / הצטרפות אל קופות גמל מובילות
   

  • מעוניין/ת לשפר את התשואות של קופת הגמל שלך?
  • מעוניין/ת להקטין את עמלות הניהול שאת/ה משלם?

  השינויים שהנהיגה ועדת בכר בנושא קופות גמל מאפשרים לך להעביר את חסכונותיך בין קופת גמל אחת לאחרת בצורה פשוטה מאוד.

  מעוניין/ת לקבל הצעה?
  מלא/י טופס פשוט וקצר, בחינם וללא כל התחייבות, וקבל/י הצעות אטרקטיביות מממספר קופות גמל מובילות בשוק

  לקבלת פרטים נוספים אנא מלא/י טופס זה ונחזור אליך בהקדם

   
  * שם פרטי:
  * שם משפחה:
  * טלפון:
  טלפון נוסף:
  * אימייל:
  כן   לא האם את/ה מפקיד/ה לקופת גמל
  * באיזה קופת גמל?
  מהו הסכום הצבור בקופת הגמל?
  הערות:

  תנאי השימוש באתר
  שדות חובה *
  כל האמור לעיל הנו לידיעה כללית בלבד, התנאים המחייבים הנם תנאי ההצטרפות הפרטניים לכל קופת גמל, שיוצעו על ידי החברות המנהלות קופות גמל


  גמל - ראשי
  תשואת הקופות
  ביטוח מנהלים
  טופס העברת
  קופת גמל
  טופס העברת
  קרן השתלמות
  השוואת תוכניות אנונה
  ביטוח אובדן כושר עבודה
  מחשבוני פנסיה
  הקופות המובילות
  בחן את קופת הגמל שלך
  קופות גמל השוואה בסיסית
  קופות גמל השוואה מתקדמת
  כתבות
  מדריך פנסיה גמל
  לימודים וקורסים
  ייעוץ פנסיוני
  ייעוץ פרישה
  פורום פנסיה גמל
  חברות בתחום
  מילון מונחים
  שאלות נפוצות
  כתבות נצפות ביותר
  אודות בנק רייט
  אודות הנתונים
  מפת האתר
  צור קשר
  מועדון לקוחות
  תנאי שימוש
  בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידייך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו בבנקים. אין לראות באתר זה כל המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.


  קישורים

  ריבית משכנתא | מכרז ריביות משכנתא | ביטוח משכנתא | הלוואות חוץ בנקאיות | העברת חשבון בנק | ביטוח רכב | הלוואות לעסקים | ייעוץ משכנתא | השקעות נדל``ן | ביטוח מקיף | ביטוח חובה | כרטיסי אשראי | פנסיה | קופות גמל | קרנות השתלמות | ניהול תיקי השקעות | מחשבוני משכנתא | מחשבונים פיננסיים | מחשבוני פנסיה | הלוואות | ביטוח דירה | ביטוח בריאות | ביטוח חיים | ביטוח מנהלים | השוואת ביטוחים | חברות ביטוח | חברות כרטיס אשראי | מילון מונחים בנקאות
    calc.bankrate.co.il Copyright © calc.bankrate.co.il 2001. All Rights Reserved. | העצמאות 3א', אבן - יהודה