פורטל לצרכנות פיננסית - אינפומני
מיסים קרנות נאמנות ראשי

פיקדונות שיקליים
פיקדון שקלי בריבית קבועה בסך ₪ 100,000 למשך שנה
ריבית בנק
.6% ירושלים 1
.15% דיסקונט 2
.02% הפועלים 3
[ הערה ]
השוואה מלאה

פורום
הסיכון להעברת כספים לקופת גמל חדשה

 • הטבות מס בקופות גמל


 • 13/01/2015

  רשימת קרנות השתלמות

  לפניכם רשימת מרוכזת של קרנות השתלמות. ליחצו על הקרן הרצויה לפרטים והצטרפות.

  קופות גמל נוספות:

  קופות גמל אישיות ולפיצויים | קופות גמל - מרכזית לפיצויים | קופות גמל למטרות שונות  הלמן-אלדובי כללי

  הראל השתלמות כללי

  מגדל השתלמות אג"ח

  מישור

  מורים וגננות - מסלול כללי

  מורים תיכוניים - מסלול כללי

  אומגה קרן השתלמות

  קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי

  קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

  הנדסאים וטכנאים - מסלול רגיל

  השתלמות משפטנים

  ק.ס.מ

  השתלמות שופטים

  ק.ה.ר

  מינהל-השתלמות - כללי

  מיטב השתלמות חכם מסלול משתלם

  ק.ל.ע מסלול כללי

  קרן השתלמות לעובדי המדינה מסלול כללי

  מגדל קהל השתלמות מסלול כללי

  רעות-כללית

  קרן השתלמות עוצ"מ

  אופקים

  פסגות שיא השתלמות כללי

  איילון השתלמות כללי

  אקסלנס השתלמות פלטינום

  רום קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות - קלאסי

  הלמן-אלדובי השתלמות

  הראל גילעד השתלמות כללי

  אחים ואחיות - מסלול כללי

  השתלמות רופאים כללי

  פ.ר.ח - כללי

  קרן השתלמות עובדי חברת חשמל

  קרן החיסכון לצבא הקבע

  כלל השתלמות כללי

  מורים על יסודי

  מורים וגננות - מסלול כללי

  מורים תיכוניים - מסלול כללי

  מיטב דש השתלמות חכם 3 עד 6 שנות וותק

  אלטשולר שחם השתלמות נירית קלאסי

  אנליסט השתלמות כללי

  הראל גילעד השתלמות כללי 2

  מגדל השתלמות כללי

  שיבולת - השתלמות

  מגדל השתלמות כללי עד 10% מניות

  פסגות שיא השתלמות אג"ח

  פסגות שיא השתלמות כספית

  פסגות שיא השתלמות מניות

  מיטב דש השתלמות חכם עד 3 שנות וותק

  אקסלנס השתלמות

  אקסלנס השתלמות זהב עד 15% מניות

  אקסלנס השתלמות שקלי

  אקסלנס השתלמות ללא מניות

  אקסלנס השתלמות זהב מניות

  הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח

  הלמן-אלדובי השתלמות שקלי

  הלמן-אלדובי השתלמות מנייתי

  איפקס השתלמות כללי

  הראל השתלמות נץ (מנייתי)

  הראל השתלמות שלדג (עד 10% מניות)

  מיטב דש השתלמות שוהם כהלכה

  מגדל השתלמות מט"ח

  מיטב מאור

  אקסלנס השתלמות פלטינום שקלי

  אקסלנס השתלמות מט"ח

  אקסלנס השתלמות מניות

  אקסלנס השתלמות צמוד מדד

  אקסלנס השתלמות ללא מניות

  דש אקונומיסט השתלמות

  מנורה מבטחים השתלמות-להבה כללי

  מגדל השתלמות שקלי קצר

  מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי

  מגדל השתלמות צמוד מדד

  מגדל השתלמות חו"ל

  מגדל השתלמות מנייתי

  מיטב דש השתלמות כללי

  מיטב דש השתלמות מדדי

  מיטב דש השתלמות שקלי

  מיטב דש השתלמות מנייתי

  אנליסט השתלמות כללי ב'

  אנליסט השתלמות מניות

  הפניקס השתלמות-כללי

  הפניקס השתלמות-מנייתי

  אנליסט השתלמות אג"ח

  אנליסט השתלמות ממשלתי

  אי.בי.אי השתלמות שקלי לטווח קצר

  הראל השתלמות ניבה (עד 20% מניות)

  ילין לפידות השתלמות מסלול כללי

  איילון השתלמות מניות

  איילון השתלמות מט"ח

  איילון השתלמות אג"ח

  פסגות שיא השתלמות מדדים כללי

  איילון השתלמות טווח קצר

  אינפיניטי השתלמות דינמי

  אינפיניטי השתלמות סל אג"ח

  אינפיניטי השתלמות סל מניות

  אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי

  אקסלנס השתלמות עד 15% מניות

  מנורה השתלמות מדדי

  מנורה מבטחים השתלמות שקלי

  מנורה מבטחים השתלמות עד 10% מניות

  מגדל השתלמות ביג כללי לפחות 30% מניות

  ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי ב'

  קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית

  פסגות שיא השתלמות דינאמית

  פסגות השתלמות אג"ח

  פסגות השתלמות מניות

  אקסלנס השתלמות עד 50% מניות

  אי.בי.אי השתלמות אג"ח ללא מניות

  אי.בי.אי השתלמות אג"ח ועוד

  אי.בי.אי השתלמות כללי

  אי.בי.אי השתלמות מניות

  אינפיניטי השתלמות סל אג"ח מדינה

  פסגות שיא השתלמות כללי

  מיטב דש השתלמות אג"ח (ללא מניות)

  מיטב השתלמות אג"ח 85

  מיטב השתלמות חכם מסלול מנייתי

  מיטב השתלמות חכם מסלול כללי

  מיטב השתלמות חכם מסלול אג"ח ש

  מיטב השתלמות חכם מסלול אג"ח ח

  מיטב השתלמות חכם מסלול אג"ח ב

  מנורה מבטחים השתלמות-מניות

  רום רביד אג"ח

  רום ספיר מנייתי

  פסגות שיא השתלמות בטא

  מינהל - השתלמות - טיטניום מניות

  איפקס סלע השתלמות

  איפקס עוז השתלמות

  אלטשולר שחם השתלמות מסלול גולד

  רעות - אג"ח

  רעות מניות פלוס

  הנדסאים וטכנאים - מסלול מנייתי

  ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח

  כלל השתלמות מדד

  כלל השתלמות מט"ח

  כלל השתלמות מניות

  כלל השתלמות שקלי טווח קצר

  כלל השתלמות שקלים

  מיטב דש השתלמות חכם מעל 6 שנות וותק

  הפניקס השתלמות מסלול ללא מניות

  ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח מדינה

  תלם השתלמות

  הראל השתלמות שקלי

  מיטב דש השתלמות טווח קצר

  אלטשולר שחם השתלמות מסלול מנייתי

  אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח

  הנדסאים וטכנאים מסלול אג"ח

  מינהל - השתלמות - אג"ח

  מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלתי

  אלטשולר שחם השתלמות מסלול כספי

  אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי

  קרן השתלמות לעובדי המדינה מסלול ללא מניות

  מנורה מבטחים השתלמות-אג"ח קונצרניות

  מנורה מבטחים השתלמות-אג"ח ממשלתי צמוד

  מנורה מבטחים השתלמות-אג"ח ממשלתי שקלי

  מנורה מבטחים השתלמות-מניות חו"ל

  קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול ללא מניות

  קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול מניייתי

  פסגות שיא השתלמות עד 10% מניות

  פסגות השתלמות כספית

  פסגות השתלמות אג"ח מדינה

  פסגות שיא השתלמות אג"ח מדינה

  רעות שיקלי

  ק.ל.ע מסלול ללא מניות

  אי.בי.אי השתלמות אג"ח מדינת ישראל

  אומגה קרן השתלמות מסלול אג"ח

  אומגה קרן השתלמות מסלול מנייתי

  קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח

  קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות

  השתלמות משפטנים מנייתי

  השתלמות משפטנים ללא מניות

  אחים ואחיות - מסלול ללא מניות

  פ.ר.ח - אג"ח מדינה ללא מניות

  השתלמות רופאים אג"ח מדינה ללא מניות

  הפניקס השתלמות -שיטת הפניקס

  הראל השתלמות אג"ח

  מיטב השתלמות בניהול אישי

  הלמן-אלדובי השתלמות בניהול אישי

  אינפיניטי השתלמות סל אג"ח חברות

  השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ת"א 100

  השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד תל בונד 20

  השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2

  השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5

  השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד מק"מ

  הש שיטת הפניקס סל עוקב מדד אג"ל ל"צ ריבית קבועה

  השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ד"ג יורו 50

  השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד s&p500

  הש שיטת הפניקס סל עוקב מדד msci שווקים מתעוררים

  פסגות השתלמות בניהול אישי

  אי.בי.אי השתלמות מניות בארץ

  הראל גילעד השתלמות כהלכה

  כלל השתלמות הלכתי ארגמן

  אנליסט השתלמות שקלי

  אינפיניטי השתלמות סל מניות חו"ל

  איילון השתלמות כהלכה

  אקסלנס השתלמות בניהול אישי

  אי.בי.אי השתלמות מניות בחו"ל

  פסגות שיא השתלמות כשר

  איפקס השתלמות אג"ח ממשלתי

  איפקס השתלמות מניות

  הפניקס השתלמות בניהול אישי

  דש אקונומיסט השתלמות אג"ח כללי

  דש אקונומיסט השתלמות מניות

  דש השתלמות אג"ח כללי

  דש השתלמות מניות

  מורים וגננות - מסלול כשר

  מורים וגננות - מסלול אג"ח

  מורים תיכוניים - מסלול כשר

  מורים תיכוניים - מסלול אג"ח

  מורים וגננות - מסלול כשר

  מורים וגננות - מסלול אג"ח

  מורים תיכוניים - מסלול כשר

  מורים תיכוניים - מסלול אג"ח

  מגדל השתלמות כהלכה

  דש השתלמות שקלי קצר

  מיטב דש השתלמות חו"ל

  דש אקונומיסט השתלמות שקלי קצר

  דש אקונומיסט השתלמות חו"ל

  שריעה

  מנורה מבטחים השתלמות בניהול אישי

  אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות

  אקסלנס השתלמות אג"ח עד 20% מניות

  אקסלנס השתלמות זהב חו"ל

  אקסלנס השתלמות שקלי

  אקסלנס השתלמות מניות

  אקסלנס השתלמות צמוד מדד

  אקסלנס השתלמות חו"ל

  אי.בי.אי השתלמות בניהול אישי

  אינפיניטי השתלמות IRA בניהול אישי

  כלל השתלמות אג"ח

  השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10

  השתלמות שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5

  השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד ת"א 25

  השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב תל בונד שקלי

  השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד Barclays capital

  השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד J.P.Morgan

  השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב מדד IBoxx $ Liquid

  השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב ליבור דולר ארה"ב לחודש

  איי.אר.איי ישראל השתלמות בניהול אישי

  פסגות שיא השתלמות חו"ל

  השתלמות שיטת הפניקס אג"ח ממשלתי בריבית קבועה 2-5 ש

  אינפיניטי השתלמות עד 15% מניות

  מינהל-השתלמות - אג"ח לטווח קצר

  אינפיניטי השתלמות לפחות 40% מניות

  אי.בי.אי השתלמות מחקה מדד ת"א 25

  אי.בי.אי השתלמות מחקה מדד S&P500

  אי.בי.אי מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5

  אי.בי.אי מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+

  אי.בי.אי השתלמות מחקה מדד מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים

  אי.בי.אי מחקה מדד מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים

  אי.בי.אי השתלמות מסלול מורכב 10% מניות כללי פסיבי

  אי.בי.אי השתלמות מסלול מורכב 25% מניות כללי פסיבי

  אי.בי.אי השתלמות מסלול מחקה מדד תל בונד 20

  יונט השתלמות בניהול אישי

  הראל גילעד השתלמות אג"ח

  אנליסט השתלמות כללי עד 10% מניות

  מסלול - אג"ח

  מסלול מישור אג"ח

  מורים על יסודי הלכתי הלכה יהודית - "כשר"

  מישור הלכתי הלכה יהודית - "כשר"

  ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מנייתי

  הפניקס השתלמות - מסלול אג"ח

  הפניקס השתלמות - עמית כללי

  אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדים 25/75

  אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדים

  אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדי מניות

  אקסלנס קסם השתלמות מחקה מדדי אג"ח

  טופס העברת קופת גמל / הצטרפות אל קופות גמל מובילות
   

  • מעוניין/ת לשפר את התשואות של קופת הגמל שלך?
  • מעוניין/ת להקטין את עמלות הניהול שאת/ה משלם?

  השינויים שהנהיגה ועדת בכר בנושא קופות גמל מאפשרים לך להעביר את חסכונותיך בין קופת גמל אחת לאחרת בצורה פשוטה מאוד.

  מעוניין/ת לקבל הצעה?
  מלא/י טופס פשוט וקצר, בחינם וללא כל התחייבות, וקבל/י הצעות אטרקטיביות מממספר קופות גמל מובילות בשוק

  לקבלת פרטים נוספים אנא מלא/י טופס זה ונחזור אליך בהקדם

   
  * שם פרטי:
  * שם משפחה:
  * טלפון:
  טלפון נוסף:
  * אימייל:
  כן   לא האם את/ה מפקיד/ה לקופת גמל
  * באיזה קופת גמל?
  מהו הסכום הצבור בקופת הגמל?
  הערות:

  תנאי השימוש באתר
  שדות חובה *
  כל האמור לעיל הנו לידיעה כללית בלבד, התנאים המחייבים הנם תנאי ההצטרפות הפרטניים לכל קופת גמל, שיוצעו על ידי החברות המנהלות קופות גמל


  גמל - ראשי
  תשואת הקופות
  ביטוח מנהלים
  טופס העברת
  קופת גמל
  טופס העברת
  קרן השתלמות
  השוואת תוכניות אנונה
  ביטוח אובדן כושר עבודה
  מחשבוני פנסיה
  הקופות המובילות
  בחן את קופת הגמל שלך
  קופות גמל השוואה בסיסית
  קופות גמל השוואה מתקדמת
  כתבות
  מדריך פנסיה גמל
  לימודים וקורסים
  ייעוץ פנסיוני
  ייעוץ פרישה
  פורום פנסיה גמל
  חברות בתחום
  מילון מונחים
  שאלות נפוצות
  כתבות נצפות ביותר
  אודות בנק רייט
  אודות הנתונים
  מפת האתר
  צור קשר
  מועדון לקוחות
  תנאי שימוש
  בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידייך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו בבנקים. אין לראות באתר זה כל המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.


  קישורים

  ריבית משכנתא | מכרז ריביות משכנתא | ביטוח משכנתא | הלוואות חוץ בנקאיות | העברת חשבון בנק | ביטוח רכב | הלוואות לעסקים | ייעוץ משכנתא | השקעות נדל``ן | ביטוח מקיף | ביטוח חובה | כרטיסי אשראי | פנסיה | קופות גמל | קרנות השתלמות | ניהול תיקי השקעות | מחשבוני משכנתא | מחשבונים פיננסיים | מחשבוני פנסיה | הלוואות | ביטוח דירה | ביטוח בריאות | ביטוח חיים | ביטוח מנהלים | השוואת ביטוחים | חברות ביטוח | חברות כרטיס אשראי | מילון מונחים בנקאות
    calc.bankrate.co.il Copyright © calc.bankrate.co.il 2001. All Rights Reserved. | העצמאות 3א', אבן - יהודה