שם פרטי: *
שם משפחה: *
מספר תעודת זהות: *
טלפון: *
טלפון נוסף:
איזור: *
אימייל:
גיל *
האם ברשותך כרטיס אשראי ? *
נא לסמן את כל הכרטיסים שברשותכם
ויזה דיינרס מאסטרקארד ישראכרט לאומיקארד אמריקן אקספרס אקטיב מולטי MORE אחר
סכום הלוואה מבוקש: *
מטרת ההלוואה:
הינך - שכיר / עצמאי: *
האם ברשותך רכב : *
האם ברשותך קופת גמל או קרן השתלמות עם ותק של מעל 3 שנים : *
האם חשבונך הוגבל בשנה האחרונה: *
האם הוחזרו המחאות מחשבונך בשלושה חודשים האחרונים? *
באיזה בנק מנוהל חשבונך? *
הכנסה חודשית כוללת *
הערות:
שדות חובה *
כל האמור לעיל הנו לידיעה כללית בלבד, התנאים המחייבים הנם תנאי ההלוואה הפרטניים שיוצעו על ידי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי
תנאי השימוש באתר
לצורך קבלת הצעות להלוואה לכל מטרה, בנקרייט יעביר את הנתונים שיימסרו על ידך לבנקים, חברות כרטיסי אשראי וגופים חוץ בנקאיים שונים. נתונים אלו ישמשו חברות אלו לצורך יצירת קשר עמך למתן הצעה וכן לצרכים שיווקים ואחרים. משלוח הנתונים על ידך במסגרת טופס זה מהווה אישורך להעברת הנתונים כאמור
calc.bankrate.co.il infomoney.co.il