הטיפ השבועי

רפורמה במסלולי עו"ש-חדש
קבלו את התקנות החדשות שמשנות את הדרך בה גובים הבנקים עמלות על חשבון העובר ושב.